ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ У СИСТЕМАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІЗ ДВОМА ТИПАМИ ЗАЯВОК

  • А. З. Меліков Інститут кібернетики НАН Азербайджану
  • Б. Г. Ісмайлов к.т.н., доцент кафедри “Інформатики”

Анотація

Запропоновано й розроблено обчислювальні процедури з метою розрахунку оптимальних значень параметрів динамічних пріоритетів у системах обслуговування із двома класами заявок, де функція пріоритетності має мультиплікативний вигляд. Критерієм оптимальності є сумарна довжина черги різнотипних заявок, при цьому є обмеження на часі очікування заявок кожного типу.

Біографії авторів

А. З. Меліков, Інститут кібернетики НАН Азербайджану
д.т.н., проф., завідувач лабораторій
Б. Г. Ісмайлов, к.т.н., доцент кафедри “Інформатики”
к.т.н., доцент кафедри “Інформатики”
Як цитувати
[1]
А. З. Меліков і Б. Г. Ісмайлов, ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ У СИСТЕМАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІЗ ДВОМА ТИПАМИ ЗАЯВОК, ОЕІЕТ, vol 17, № 1, с. 215-219, 1.
Розділ
Волоконно-оптичні технології в інформаційних (internet, intranet тощо) та енергетичних мережах