ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ СИГНАЛІВ З ОБМЕЖЕНИМ ТА АПРІОРІ НЕВІДОМИМ ЧАСОМ ІСНУВАННЯ

  • Л. В. Троцишина Хмельницький національний університет

Анотація

У статті розглянуто питання розв’язання важливого завдання вимірювання частоти в радіотехнічних та телекомунікаційних системах за умови невизначеності та короткочасності існування сигналу. Приведено структурну схему та описано роботу частотоміра за методом коінциденції.

Біографія автора

Л. В. Троцишина, Хмельницький національний університет
магістр, викладач кафедри радіотехніки та зв’язку
Як цитувати
[1]
Л. В. Троцишина, ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ СИГНАЛІВ З ОБМЕЖЕНИМ ТА АПРІОРІ НЕВІДОМИМ ЧАСОМ ІСНУВАННЯ, ОЕІЕТ, vol 20, № 2, с. 16-23, 1.
Розділ
Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів