ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ПЕРЕДАВАРІЙНИХ ТА АВАРІЙНИХ СТАНІВ КВАЗІСТАЦІОНАРНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ КОНВЕЄРНОЇ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ПОДАННЯ ЗНАНЬ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТА ЛОГІКО-СТАТИСТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

  • Н. Г. Ширмовська Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Анотація

Запропонований новий метод побудови продукційних моделей подання знань для квазістаціонарних об’єктів на основі логіко-статистичного опрацювання та кластеризації імовірнісної моделі квазістаціонарних переходів об’єкту з одного стану в інший.
Як цитувати
[1]
Н. Г. Ширмовська, ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ПЕРЕДАВАРІЙНИХ ТА АВАРІЙНИХ СТАНІВ КВАЗІСТАЦІОНАРНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ КОНВЕЄРНОЇ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ПОДАННЯ ЗНАНЬ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТА ЛОГІКО-СТАТИСТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ, ОЕІЕТ, vol 20, № 2, с. 35-42, 1.
Розділ
Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів