ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З БІОТКАНИНАМИ

  • М. О. Денисов Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотація

Розглянуті характерні етапи механізму взаємодії оптичного випромінювання з біотканиною в залежності від цільового призначення. Наведені математичні вирази для параметричних полів сигналів та перетворюючих операторів.

Біографія автора

М. О. Денисов, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
к.т.н., старш. наук. співр. кафедри оптичних та оптично-електронних приладів, приладобудівний факультет
Як цитувати
[1]
М. О. Денисов, ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З БІОТКАНИНАМИ, ОЕІЕТ, vol 21, № 1, с. 76-81, 1.
Розділ
Біомедичні оптико-електронні системи та прилади