РАЗМЕЩЕНИЕ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ БЕСПРОВОДНЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ МУРАВЬИНОГО АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ

  • С. Д. Штовба Винницкий национальный технический университет
  • С. Ю. Ермолев ООО «Старт2ком»
  • В. Г. Карташевский Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Анотація

Модифіковано постановку задачі оптимального розміщення базових станцій в бездротових мережах з урахуванням послаблення сигналів в радіоканалі. Розроблено евристичний метод вирішення цієї задачі на основі мурашиних алгоритмів оптимізації.

Біографії авторів

С. Д. Штовба, Винницкий национальный технический университет
д.т.н., доцент, профессор кафедры компьютерных систем управления
С. Ю. Ермолев, ООО «Старт2ком»
к.т.н., инженер-программист
В. Г. Карташевский, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
д.т.н., профессор, профессор кафедры мультисервисных сетей и информационной безопасности
Як цитувати
[1]
С. Д. Штовба, С. Ю. Ермолев, і В. Г. Карташевский, РАЗМЕЩЕНИЕ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ БЕСПРОВОДНЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ МУРАВЬИНОГО АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ, ОЕІЕТ, vol 21, № 1, с. 156-162, 1.
Розділ
Волоконно-оптичні технології в інформаційних (internet, intranet тощо) та енергетичних мережах