Невизначеність результатів випробувань

Автор(и)

  • М. В. Архирей Національний авіаційний університет України
  • О. Б. Іванець Національний авіаційний університет України
  • А. В. Христенко Національний авіаційний університет України
  • О. В. Діхтярук Національний авіаційний університет України

Ключові слова:

інфузійний насос, швидкість доставки розчину, похибка вимірювання, обсяг розчину, невизначеність результатів випробувань

Анотація

В роботі розглянутий процес випробування інфузійних насосів. Проаналізовані рекомендації міжнародних стандартів щодо обробки результатів випробувань інфузійних насосів. Проведено аналіз джерел невизначеності результатів випробувань та проведено розрахунок сумарної невизначеності за типом А і Б та розширеної невизначеності. Запропоновано підходи до оцінки невизначеності результатів випробувань інфузійних насосів.

Біографії авторів

М. В. Архирей, Національний авіаційний університет України

асистент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

О. Б. Іванець, Національний авіаційний університет України

к. т. н., доцент, доцент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

А. В. Христенко, Національний авіаційний університет України

студентка 4-го курсу кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

О. В. Діхтярук, Національний авіаційний університет України

студентка 4-го курсу кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

Посилання

1. Инфузионный насос. Ресурс доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Инфузионный_насос#cite_ref-1.
2. TedAgres. FDA Seeking Safer Infusion Pumps. Pharmacy Practice News, Volume 37, № 5, May 2010. — C. 4.
3. Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM): First edition. ISO, 1993. 101p.
4. International Standard IEC 60601-2-24 Medical electrical equipment part 2-24: Particular requirements for the safety of infusion pumps and controllers. [Текст]. — First Edition 1998–02. — Geneva: International electrotechnical commission. 2012. —63. — ISBN–2–8318–4265–4.
5. International Standard IEC 60601-1-8 Medical electrical equipment part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems [Текст]. — Edition 2.1 2012–11. — Geneva: International electrotechnical commission. 2012. — 187. — ISBN–978–2–8322–0492–4
6. Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь[Текст] / под ред. В. Д. Малышева. — М. : Медицина, 2000. — 464 с. : ил. — ISBN 5–225–04560-Х.
7. ДСТУ ISO 14971:2009. Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком [Текст]. — (ISO 14971:2007, IDT): введ.2012-01-01. — Київ : Держспоживстандарт : К. : ДП «УкрНДНЦ». 2012. — 61с.
8. Хаїмзон І. І., Медичні знання та прийняття рішень в медицині [Текст] / А. Т. Теренчук — Вінниця, ВНТУ, 2007. — 180 с
REFERENCES
1. Infuzionnyiy nasos. Resurs dostupu : http://ru.wikipedia.org/wiki/Инфузионный_насос#cite_ref-1
2. TedAgres. FDA Seeking Safer Infusion Pumps. Pharmacy Practice News, Volume 37, № 5,May 2010. C. 4.
3. Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM): First edition. ISO, 1993. 101 p.
4. International Standard IEC 60601-2-24 Medical electrical equipment part 2-24: Particular requirements for the safety of infusion pumps and controllers. [Текст]. — First Edition 1998–02. — Geneva: International electrotechnical commission. 2012. — 63. —
ISBN–2–8318–4265–4
5. International Standard IEC 60601-1-8 Medical electrical equipment part 1—8: General requirements for basic safety and essential performance — Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems [Текст]. — Edition 2.1 2012–11. — Geneva: International electrotechnical commission. 2012. — 187. —
ISBN–978–2–8322–0492–4
6. Intensivnaya terapiya. Reanimatsiya. Pervayapomosch[Tekst] / pod red. V.D. Malyisheva. — M. : Meditsina, 2000. — 464 s.: il. — ISBN 5–225–04560-H
7. DSTU ISO 14971: 2009.Vyroby medychni. Nastanovy shchodo upravlinnya ryzykom [Tekst]. — (ISO 14971:2007, IDT): vved.2012-01-01. — Kyyiv : Derzhspozhyvstandart: K: DP «UkrNDNTs». 2012. — 61 s.
8. Khayimzon I. I., Medychni znannya ta pryynyattya rishen' v medytsyni [Tekst] /
A. T. Terenchuk — Vinnytsya, VNTU, 2007. — 180 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 267

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
М. В. Архирей, О. Б. Іванець, А. В. Христенко, і О. В. Діхтярук, «Невизначеність результатів випробувань», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 29, вип. 1, с. 5–9, Лип 2015.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.