Невизначеність результатів випробувань

М. В. Архирей, О. Б. Іванець, А. В. Христенко, О. В. Діхтярук

Анотація


В роботі розглянутий процес випробування інфузійних насосів. Проаналізовані рекомендації міжнародних стандартів щодо обробки результатів випробувань інфузійних насосів. Проведено аналіз джерел невизначеності результатів випробувань та проведено розрахунок сумарної невизначеності за типом А і Б та розширеної невизначеності. Запропоновано підходи до оцінки невизначеності результатів випробувань інфузійних насосів.


Ключові слова


інфузійний насос, швидкість доставки розчину, похибка вимірювання, обсяг розчину, невизначеність результатів випробувань

Повний текст:

PDF

Посилання


Инфузионный насос. Ресурс доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Инфузионный_насос#cite_ref-1.

TedAgres. FDA Seeking Safer Infusion Pumps. Pharmacy Practice News, Volume 37, № 5, May 2010. — C. 4.

Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM): First edition. ISO, 1993. 101p.

International Standard IEC 60601-2-24 Medical electrical equipment part 2-24: Particular requirements for the safety of infusion pumps and controllers. [Текст]. — First Edition 1998–02. — Geneva: International electrotechnical commission. 2012. —63. — ISBN–2–8318–4265–4.

International Standard IEC 60601-1-8 Medical electrical equipment part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems [Текст]. — Edition 2.1 2012–11. — Geneva: International electrotechnical commission. 2012. — 187. — ISBN–978–2–8322–0492–4

Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь[Текст] / под ред. В. Д. Малышева. — М. : Медицина, 2000. — 464 с. : ил. — ISBN 5–225–04560-Х.

ДСТУ ISO 14971:2009. Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком [Текст]. — (ISO 14971:2007, IDT): введ.2012-01-01. — Київ : Держспоживстандарт : К. : ДП «УкрНДНЦ». 2012. — 61с.

Хаїмзон І. І., Медичні знання та прийняття рішень в медицині [Текст] / А. Т. Теренчук — Вінниця, ВНТУ, 2007. — 180 с

REFERENCES

Infuzionnyiy nasos. Resurs dostupu : http://ru.wikipedia.org/wiki/Инфузионный_насос#cite_ref-1

TedAgres. FDA Seeking Safer Infusion Pumps. Pharmacy Practice News, Volume 37, № 5,May 2010. C. 4.

Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM): First edition. ISO, 1993. 101 p.

International Standard IEC 60601-2-24 Medical electrical equipment part 2-24: Particular requirements for the safety of infusion pumps and controllers. [Текст]. — First Edition 1998–02. — Geneva: International electrotechnical commission. 2012. — 63. —

ISBN–2–8318–4265–4

International Standard IEC 60601-1-8 Medical electrical equipment part 1—8: General requirements for basic safety and essential performance — Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems [Текст]. — Edition 2.1 2012–11. — Geneva: International electrotechnical commission. 2012. — 187. —

ISBN–978–2–8322–0492–4

Intensivnaya terapiya. Reanimatsiya. Pervayapomosch[Tekst] / pod red. V.D. Malyisheva. — M. : Meditsina, 2000. — 464 s.: il. — ISBN 5–225–04560-H

DSTU ISO 14971: 2009.Vyroby medychni. Nastanovy shchodo upravlinnya ryzykom [Tekst]. — (ISO 14971:2007, IDT): vved.2012-01-01. — Kyyiv : Derzhspozhyvstandart: K: DP «UkrNDNTs». 2012. — 61 s.

Khayimzon I. I., Medychni znannya ta pryynyattya rishen' v medytsyni [Tekst] /

A. T. Terenchuk — Vinnytsya, VNTU, 2007. — 180 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-2662 (Online), ISSN 1681-7893 (Print)