Структуризація поліфункціональних даних в унітарному теоретико-числовому базисі

Автор(и)

  • Н. Я. Возна Тернопільський національний економічний університет, Україна

Ключові слова:

теоретико-числовий базис, унітарний базис, структуризовані дані, структуризація, структурна складність, поліфункціональні дані

Анотація

Викладені теоретичні основи структуризації даних у процесах формування, перетворення, цифрового опрацювання та представлення інформації на основі математичних засад унітарного теоретико-числового базису. Запропонований критерій та система атрибутів формалізації структуризованих даних у якості інструменту числових оцінок та побудови порівняльних характеристик різних способів подання інформаційних повідомлень в унітарномі теоретико-числовому базисі.

Біографія автора

Н. Я. Возна, Тернопільський національний економічний університет, Україна

к. т .н., доцент, доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем

Посилання

1. Сергієнко І. В. Інформатика в Україні: становлення, розвиток, проблеми. — К. : Наук. думка, 1999. — 354 с.
2. Ахо, А. Структуры данных и алгоритмы. Пер. с англ. Учебное пособие / Альфред В. А. Ахо, Джон Э. Хопкрофт, Джеффри Д. Ульман. — М. : Вильямс, 2000. — 384 с.
3. Николайчук Я. М. Коди поля Галуа / Я. М. Николайчук // ТзОВ «Тернограф», — Тернопіль, — 2012. — 576 с.
4. Кожем’яко В. П. Квазиимпульсно-потенциальные оптоелектронные элементы и устройства логико-временного типа / С. В.Свечников, В. П.Кожемяко, Л. И.Тимченко. — Киев : Наукова думка, 1987. — 256 с.
5. Николайчук Я. М., Возна Н. Я., Пітух І. Р. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем / Навчальний посібник / — Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф». 2010. — 392 с., іл.
6. Черкаський М. В. Складність пристрою керування / М. В. Черкаський, Х. Х. Мурад // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології». — 2004. — № 521. — С. 3—7.
7. Возна Н. Я. Концепція структуризації даних в розподілених інформаційних системах Збірник матеріалів міжнародної координаційної наради ISCM-2014. — Тернопіль, 2014. — С. 55—57.
8. Возна Н. Я., Николайчук Я. М. Основи теорії, функції та задачі структуризації даних в інформаційних системах. Праці міжнародної наукової конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)» Київ: Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 2013. — С. 56—57
9. Vozna N. Ya. Conception and Theoretical Bases for Solving the Problem of Data Structuring in Information Computerized Systems / N. Ya. Vozna , Ya. M. Nycolaychuk , N. I. Alishov // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Сomputer Science. — Baku. Azerbaijan, 2013. —
Volume 1, № 2. — P. 112—117.
10. Николайчук Я. М. Теорія джерел інформації / Николайчук Я. М. — Тернопіль : ТНЕУ, 2008. — 536 с.
11 Пат.107904 Україна МПК G06F 3/023 (2006.01) Пристрій для введення алфавітно-цифрових даних / Николайчук Я. М., Мельник А. О., Возна Н. Я., Мельник В. А. №а201404203; заявл.18.04.2014; опубл.25.02.2015, Бюл. № 4/2015.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 271

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
Н. Я. Возна, «Структуризація поліфункціональних даних в унітарному теоретико-числовому базисі», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 29, вип. 1, с. 35–44, Лип 2015.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.