Дослідження впливу відео-, аудіо-, алфавітно-цифрової та іншої інформації на суспільно-комунікаційну поведінку суб'єктів права

Автор(и)

  • Л. М. Николайчук Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

Ключові слова:

інформаційне суспільство, моделі інформаційного суб’єктів права

Анотація

Досліджені характеристики впливу відео-, аудіо-, алфавітно-цифрової  та інших представлень інформації  на суспільно-комунікаційну поведінку суб’єктів права. Викладені методологічні, концептуальні та системні характеристики формалізації поведінки суб’єкта права на основі запропонованої моделі інформаційного суб’єкта права (ISP). Систематизовані та класифіковані зовнішні та внутрішні інформаційні впливи, які визначають характеристики реакції  суб’єкта права, як компонента середовища інформаційного суспільства. Показана виключно важлива значимість відео- інформації на формування суспільно-комунікаційної поведінки ISP, а також його положення у структурі взаємодії з об’єктами власності у середовищі законів цивільного права.

Біографія автора

Л. М. Николайчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

к. ю. н., доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій і права

Посилання

1. Николайчук Л. М. Формалізація та інформатизація юридичних знань на основі продукційних моделей та графів взаємодії суб’єктів юриспруденції / Л. М. Николайчук, О. П. Безштанько // Вісник університету «Україна». — № 2. — 2012, С. 183—186.
2. Касьянов В. Субъективный анализ. — Киев : НАУ, 2007. — 512 с.
3. Николайчук Л. М. Теорія та методологія побудови інформаційних моделей в галузі юриспруденції / Матеріали проблемно-наукової міжгалузевої конференції ЮПІС-2011. — Івано-Франківськ, 2011. — С.19—25.
4. Nykolaychuk L. Generalization of information models classes and communication interaction of the subjects of law of information society. Proceedings of ХІІІth International Conference CADSM’2015. — Lviv, 2015. — PP. 143—146.
5. Николайчук Я. М., Возна Н. Я., Пітух І. Р. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем / Навчальний посібник / — Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф». 2010. — 392с., іл.
6. Поморова О. В. Проектування інтерфейсів користувача: навчальний посібник /
О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко. — Хмельницький : ХНУ, 2011. — 206с.REFERENCES
1. Nykolaychuk L. formalization of legal informatization and knowledge-based production system and graphs interaction of law / L. Nykolaychuk, O. Bezshtanko // Bulletin of the University «Ukraine». № 2. — 2012, Р. 183—186.
2. Kasyanov V. Subjective analysis. — Kyiv : NAU, 2007. — 512 р.
3. Nykolaychuk L. Theory and мethodology of building information models in the field of law / Materials science problem intersectoral conference YUPIS-2011. — Ivano-Frankivsk, 2011. —
P. 19—25.
4. Nykolaychuk L. Generalization of information models classes and communication interaction of the subjects of law of information society. Proceedings of ХІІІth International Conference CADSM’2015. — Lviv, 2015. — PP. 143—146.
5. Nykolaichuk Y., Vozna N., Pitukh I. Specialized Computer Systems Design / Tutorial / — Ternopil, Ltd. «Terno-graf» 2010. — 392 p.
6. Pomorova O. Designing user interfaces: a tutorial / O. Pomorova, T. Hovoruschenko. — Khmelnitsky : KNU, 2011. — 206 p.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 202

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
Л. М. Николайчук, «Дослідження впливу відео-, аудіо-, алфавітно-цифрової та іншої інформації на суспільно-комунікаційну поведінку суб’єктів права», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 29, вип. 1, с. 51–55, Лип 2015.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.