ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАТИВНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТІЙКОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЗАДАЧАХ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ

Автор(и)

  • АНАТОЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ КУЛИК Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • Борис Федорович Коваль Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА РЕВІНА Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • МАРІЯ ВІКТОРІВНА БОДНАР Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Ключові слова:

співвідношення сигнал/шум, критерій Котельнікова, імовірність помилки ідентифікації, телемедицина

Анотація

Аналіз системи передавання інформації проведено за умови ідентифікації інформативного сигналу згідно критерію Котельнікова. Це дозволило визначити співвідношення сигнал/шум на вході і виході каналу зв’язку, а також імовірності помилок ідентифікації елементарного сигналу для різних умов передавання.

 

Біографії авторів

АНАТОЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ КУЛИК, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

д.т.н., професор, зав. кафедри біофізики, інформатики та медапаратури

Борис Федорович Коваль, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

ст. викладач кафедри біофізики, інформатики та медапаратури

ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА РЕВІНА, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

асистент кафедри біофізики, інформатики та медапаратури

МАРІЯ ВІКТОРІВНА БОДНАР, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

асистент кафедри біофізики, інформатики та медапаратури

Посилання

Mark R. G. Telemedicine system: the missing link between homes and hospital? / R. G. Mark // Mod. Ners. Home. – 1974. – № 32(2). – Pp. 39-42.

Ермошкин Н. Н. Перспективы реформы системы здравоохранения – эволюция или революция? / Н. Н. Ермошкин // Клиническая информатика и телемедицина. – 2004. – № 2. – С. 227-236.

Домарев В. В. Защита информации в медицинских информационных системах: врачебная тайна и современные информационные технологии / В. В. Домарев // Клиническая информатика и телемедицина. – 2004. – № 2. – С. 147-154.

Пенкин Ю. М. Применение программно-аппаратных средств защиты информации в телемедицине / Ю. М. Пенкин, В. Г. Кучеренко, А. Г. Литвинов, Г. И. Хаара // Клиническая информатика и телемедицина. – 2017. – № 13. – С. 113-118.

Телемедицина. Новые информационные технологии на пороге ХХІ века / под ред. Р. М. Юсупова, Р. И. Полонникова. – С.-Пб: Анатолия, 1998. – 487 с. – ISBN 5-7452-0018-9.

Квєтний Р. Н. Методи та засоби передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп’ютерних системах / Р. Н. Квєтний, А. Я. Кулик. – Вінниця: ВНТУ. – 2010. – 362 с. – ISBN 978-966-641-372-0.

REFERENCES

Mark R. G. Telemedicine system: the missing link between homes and hospital? / R. G. Mark // Mod. Ners. Home. – 1974. – № 32(2). – Pp. 39-42.

Ermoshkin N.N. The role of integrated technology solution in healthcare reform / Ermoshkin N.N. // Klinical Informatics and Telemedicine. – 2004. – № 2. – Pp. 227-236.

Domarev V. V. Protection of the information in medical information system: medical secret and modern information technologist / V. V. Domarev // Klinical Informatics and Telemedicine. – 2004. – № 2. – Pp. 147-154.

Penkin Yu. M. Hardware and software tools application for information protection in telemedicine / Yu. M. Penkin, V. G. Kucherenko, A. G. Litvinov, G. I. Khara // Klinical Informatics and Telemedicine. – 2017. – № 13. – Pp. 113-118.

Telemedicine. New information technology on a threshold of ХХІ century / edit. R. М. Yusupov, R. I. Polonnikov. – Saint Petersburg: Anatoliya, 1998. – 487 p. – ISBN 5-7452-0018-9.

Kvetnyy R. N. Methods and means of information transfer in problem-oriented distributed computer systems / R. N. Kvetnyy, A. Ya. Kulyk. – Vinnitsia: VNTU. – 2010. – 362 p. – ISBN 978-966-641-372-0.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 201

Опубліковано

2018-08-20

Як цитувати

[1]
А. Я. КУЛИК, Б. Ф. Коваль, Т. Г. РЕВІНА, і М. В. БОДНАР, «ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАТИВНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТІЙКОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЗАДАЧАХ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 34, вип. 2, Сер 2018.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають