ОПТОЕЛЕКТРОННІ IНФОРМАЦIЙНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

  • І. C. Литвин Тернопільський національний економічний університет

Анотація

Показано, що перевага вiд використання ПОЕП на основі інтегральних МНОН-n-p структур для опрацювання оптичних зображень полягає у можливості проводити опрацювання зображення у момент його сприйняття у самому ПОЕП. Удосконалено теоретичні основ побудови ОЕІП на основі інтегральних МНОН-n-p структур, логічні та алгоритмічні основи організації зв'язків їх функціональних блоків для підвищення інформаційної ефективності ОЕІП на основі подальшого розвитку теоретичних розробок нових принципів побудови ПОЕП з метою забезпечення більш раціонального вибору структурної схеми ОЕІП і їх серійного виробництва методами сучасної технології інтегральних мікросхем. Приведено результати експериментальних досліджень ПОЕП, які забезпечують можливість заміни налаштування на виконання функцій по опрацюванню зображень, одночасно з їх перетворенням, пiд конкретне завдання у реальному часі у самому ПОЕП, для підвищення ефективності перетворення і попереднього опрацювання зображень в ОЕІП.

Біографія автора

І. C. Литвин, Тернопільський національний економічний університет
к.т.н., доцент каф. автоматизованих систем і програмування
Як цитувати
[1]
ЛитвинІ. C., ОПТОЕЛЕКТРОННІ IНФОРМАЦIЙНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ, ОЕІЕТ, vol 17, № 1, с. 21-25, 1.
Розділ
Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів