ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ ГЕНЕРАТОРНИЙ СЕНСОР НА БАЗІ ДВОХПАРАМЕТРИЧНОГО УПІ

  • Л. Б. Ліщинська Вінницький торгово-економічний інститут
  • Я. С. Рожкова Вінницький національний технічний університет
  • С. Є. Фурса Вінницький національний технічний університет
  • М. А. Філинюк Вінницький національний технічний університет

Анотація

В статті розглянуто шлях подолання складностей при проектуванні генераторних сенсорів з допомогою використання розробленої методики функціонального синтезу сенсорів на базі таблиць перетворення імітансу. Наведено математичну модель, на базі якої отримано таблиці перетворення імітансу узагальнених перетворювачів на польовому транзисторі (ПТ).

Біографії авторів

Л. Б. Ліщинська, Вінницький торгово-економічний інститут
к.т.н., доцент,
Я. С. Рожкова, Вінницький національний технічний університет
студентка кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури
С. Є. Фурса, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., старший викладач кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури
М. А. Філинюк, Вінницький національний технічний університет
д.т.н., професор, завідувач кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури
Як цитувати
[1]
Л. Б. Ліщинська, Я. С. Рожкова, С. Є. Фурса, і М. А. Філинюк, ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ ГЕНЕРАТОРНИЙ СЕНСОР НА БАЗІ ДВОХПАРАМЕТРИЧНОГО УПІ, ОЕІЕТ, vol 20, № 2, с. 219-224, 1.
Розділ
Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу