Том 16, № 2 (2008)

Зміст

Принципові концепції та структурування різних рівнів освіти з оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій

C. В. Юхимчук, С. М. Бурбело, С. В. Бевз, Н. Ф. Кузьміна, С. В. Хрущак
PDF
5-8
Д. Є. Балховський, Т. В. Грищук, М. М. Биков
PDF
9-13
Т. В. Січко
PDF
14-19

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Л. И. Тимченко, Ю. Ф. Кутаев, Н. И. Кокряцкая, И. Д. Ивасюк, В. В. Шпакович
20-25
В. П. Кожем'яко, А.А. Яровий, Ю. С. Богомолов, К. Ю. Вознесенський
PDF
26-33
Н. І. Заболотна, І. В. Мусійчук, С. В. Костюк
PDF
34-41
А. С. Васюра, В. В. Лукічов
PDF
42-47
Г. Б. Ракитянська
PDF
48-55
А. Я. Кулик, В. В. Томків, Я. А. Кулик, О. А. Кулик
PDF
56-62
В. М. Дубовой, О. Ю. Краковецький, О. В. Глонь
PDF
63-66
В. В. Войтко, С. В. Бевз, С. М. Бурбело, О. В. Гавенко
PDF
67-70
В. П. Майдінюк, О. В. Кириченко
PDF
71-76
В. В. Шолота, О. І. Джемула, А. М. Тіщенко, В. В. Томашевська
PDF
77-82
Н. І. Черняк
PDF
83-88

Системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень

О. Г. Натрошвили, А. И. Прангишвили, К. Н. Камкамидзе
89-94
Л. І. Тимченко, Т. Б. Мартинюк, Л. В. Загоруйко, Т. А. Загоруйко
PDF
95-98
Ю. В. Шабатура
PDF
99-104
S. G. Pentiuc, R. D. Vatavu, O. C. Ungurean, G. Laurent, C. Christophe, L. De Backer, L. De Strycker, I. Hamburg
105-108
Alexandru Goloca, Stefan-Gheorghe Pentiuc
109-113

Оптична і квантова електроніка в комп'ютерних та інтелектуальних технологіях

В. Г. Петрук, С. Кватернюк, І. Васильківський, А. Іванов, П. Турчик
PDF
114-125
С. О. Філімонов
PDF
126-129
А. П. Позний, А. П. Поканевич
130-131

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

А. М. Коробов, Н. Ф. Посохов, В. Г. Черненков, Е. В. Козырь
132-134
В. П. Кожем’яко, В. З. Свиридюк, Б. П. Олійніченко
PDF
135-138
С. В. Павлов, Т. І. Козловська, В. П. Думенко
PDF
139-144
В. П. Кожем’яко, В. В. Дмитрук, П. Г. Прудиус
PDF
145-155
Mihai Horia Zaharia, Cristea Pal
156-160

Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу

В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, С. М. Кватернюк
PDF
161-167
М. Г. Лорія
PDF
168-174
Ю. С. Кравченко, А. Ю. Савицький
PDF
175-181
Т. Ю. Александрюк, Ю. Н. Бойко, В. П. Махний, Н. В. Скрипник
182-185
І. Р. Колесник, Д. В. Олійник
PDF
186-190
О. О. Лазарєв, Т. В. Басюк, М. А. Філинюк
PDF
191-196

Волоконно-оптичні технології в інформаційних (internet, intranet тощо) та енергетичних мережах

О. Г. Натрошвили, Т. Б. Мартинюк, Н. О. Натрошвили
197-202
С. М. Цирульник, Г. Л. Лисенко
PDF
203-206
В. І. Маліновський
PDF
207-222
Васиф Ш. Фейзиев
223-225

Альтернативні наукові ідеї та гіпотези

А. А. Можейко
226-231

Видатні вчені сучасності за напрямком «оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології»

Редакційна колегія
232-232