ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДСТАНОВОЧНО-ПЕРЕСТАНОВОЧНИХ МЕРЕЖ З S-БОКСАМИ РОЗМІРОМ 16Х16 БІТ

  • О. М. Бевз Вінницький національний технічний університет

Анотація

В цій статті розглянута реалізація блочного шифру, який оснований на архітектурі гніздової постановочно-перестановочной сети (nested SPN), c блоками підстановки (S-боксами) розміром 16х16 біт в комп`ютерних системах. Визначено кількість табличних підстановок і розмір пам`яті для виконання двох послідовних рівнів гніздових підстановочно-перестановочних мереж різного типу.

Біографія автора

О. М. Бевз, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., старший викладач, кафедри АІВТ,
Як цитувати
[1]
О. М. Бевз, ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДСТАНОВОЧНО-ПЕРЕСТАНОВОЧНИХ МЕРЕЖ З S-БОКСАМИ РОЗМІРОМ 16Х16 БІТ, ОЕІЕТ, vol 21, № 1, с. 9-14, 1.
Розділ
Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів