СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ МІКРОБЛОГІНГУ ДЛЯ КІБЕРІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В. І. Месюра Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Островська Вінницький національний технічний університет
  • О. Д. Поліщук Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

система обробки інформації, онтологія, мікроблогінг, кіберінфраструктура підприємства, RDF-схема, Twitter, секвенції, SPARQL-запити

Анотація

В статті запропоновано систему обробки інформації на основі мікроблогінгу для кіберінфраструктури підприємства. Оновлення бази знань системи здійснюється з використанням опорної онтології у вигляді RDF-cхеми предметної області, шляхом обробки інформації, що надходить з платформ мікроблогінгу. Нові знання виводяться з використанням онтологічних правил. Формування звітів здійснюється на основі секвенційного методу. Розроблено алгоритм реалізації методу в контексті підтримки прийняття рішень. Запропоновану систему реалізовано мовою програмування java з використанням бібліотек ARQ, twitter4j, restfb.

Біографії авторів

В. І. Месюра, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., професор кафедри комп’ютерних наук

М. В. Островська, Вінницький національний технічний університет

студентка кафедри комп’ютерних наук

О. Д. Поліщук, Вінницький національний технічний університет

студент кафедри комп’ютерних наук

Посилання

Hsu, Ch. Models of cyberinfrastructure-based enterprises and their engineering. An evolutional journey. In books: Service enterprise integration. An Enterprise Engineering Perspective. [Електронний ресурс] / Under edition: Hsu, Ch. // New York, US-NY: Department of Decision Sciences and Engineering Systems, Rensselaer Polytechnic Institute, 2007. – Режим доступу: http://viu.eng.rpi.edu/publications/SEIBookHsuCh08.pdf
A Market Mechanism for Participatory Global Query: A First Step of Enterprise Resources Self-Allocation [Електронний ресурс] / Cheng Hsu, Christopher D. Carothers, David M. Levermore. : Information Technology and Management, 2004. – Режим доступу: http://viu.eng.rpi.edu/publications/EnterpriseResourcesMarket.pdf.
Bilodray Yu.V., Mesyura V.I. Using popular microblogging in Subject-Environment Inter¬action Model of CyberInfra-structure-Assisted Enterprises // Грузинский технический университет. Труды. Автоматизированные системы управления».-№1(10), Тбилиси.- 2011. - С. 449-455.
Further Use of Controlled Natural Language for Semantic Annotation of Wikis / Brian Davis and Siegfried Handschuh and Hamish Cunningham and Valentin Tablan. Digital Enterprise Research Institute, National University of Ireland, Galway. – 2006.
Білодрай Ю.В., Месюра В.І. Використання соціальних медіа для менеджменту групової цілеспрямованої діяльності. - Вісник ВПІ. 2011. – №2 (89). – С. 58-64.
Розробка моделі соцієтальної кіберінфраструктури підприємтсва на основі мікроблогінгу. / Островська, М.В., Поліщук О.Д., Білодрай В.М., Месюра В.І. : Матеріали другої Міжнародної конференції студентів і молодих науковців – Одеса: ОНПУ, 2012. – С.87 – 88.
Островська М.В. Система підтримки прийняття рішень на основі соціальних медіа / В.І.Месюра, М.В.Островська, А.Д.Поліщук // Сучасні інформаційні системи та технології (AIST 2012): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Суми, СумДУ, 17 – 18 травня 2012 р. / Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний університет – Суми, СумДУ, 2012. – С.
95-97.
Controlled Language IE Components / Tamara Polajnar, Hamish Cunningham, Valentin Tablan, Kalina Bontcheva. University of Sheffield. – 2006.
Островська М.В. Інтелектуальний модуль оновлення семантичного сховища/ М.В. Островська, В.І. Месюра // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 43115: комп’ютерна програма. – Дата реєстрації 06.04.2012.
Bilodray Yu.V., Mesyura V.I. Automated sequential approach of building semantic data filters // Сучасні інформаційні технології 2011 (МІТ-2011) / Матеріали першої Міжнародної конференції студентів і молодих науковців – Одеса: ОНПУ. – т.1, 2011. – С.157 – 158.
Мокін В.Б., Яшолт А.Р. Новий метод автоматичного формування звітів інформацінйних систем, оснований на секвенційеому підході. – 2008/3 – Вісник Вінницького політехнічного інтитуту.
Поліщук О.Д. Інтелектуальний модуль формування звітів на основі секвенційного підходу/ О.Д. Поліщук, М.В. Островська, В.І. Месюра // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 43118: комп’ютерна програма. – Дата реєстрації 06.04.2012.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 209

Як цитувати

[1]
В. І. Месюра, М. В. Островська, і О. Д. Поліщук, «СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ МІКРОБЛОГІНГУ ДЛЯ КІБЕРІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 23, вип. 1, с. 25–29, Жов 2013.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.