Візуалізація як унікальна інформаційно-інтелектуальна технологія: потреба нової методології та нового логічного базису

Автор(и)

  • В. П. Кожем'яко Вінницький національний технічний університет
  • А. М. Яровий Вінницький фінансово-економічний університет
  • А. А. Яровий Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

інформаційне суспільство, інформаційно-інтелектуальні технології, візуалізація, образне мислення та тип пізнання, методологія образних структур, філософські проблеми штучного інтелекту

Анотація

На основі науково-теоретичних напрацювань та практичних впроваджень в сфері наук про штучний інтелект досліджується візуалізація як новітня інформаційно-образна технологія. Обґрунтовується унікальність візуалізації в контексті функціонування штучних інтелектуальних систем. Здійснено постановку проблеми щодо необхідності розробки нового логічного базису та формування нової методології образного сприйняття світу.

Біографії авторів

В. П. Кожем'яко, Вінницький національний технічний університет

заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, д. т. н., професор, завідуючий кафедрою лазерної і оптоелектронної техніки

А. М. Яровий, Вінницький фінансово-економічний університет

к. філос. н., доцент, професор кафедри економічних і гуманітарних наук

А. А. Яровий, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., доцент, професор кафедри комп’ютерних наук

Посилання

1. Гриценко В. И. Общество знаний : проблемы становления и развития. / В. И. Гриценко // Управляющие системы и машины. — 2004. — № 4. — С. 5—9.
2. Gates B. The Road Ahead. / B. Gates, N. Myhrvold, P. Rinearson — Viking Penguin, 1995. — 286 р.
3. Gates B. Business @ the Speed of Thought. / B. Gates — Grand Cantral Publishing, 2009. — 496 р.
4. Яровий А. М. Сучасні інформаційно-образні технології / А. М. Яровий // Філософська думка.
— 2007. — № 4. — С. 140—153.
5. Лукьянец В., Соболь О. Рациональность — «обычай-деспот»? / В. Лукьянец, О. Соболь // Sententiae. — 2004. — Спецвипуск № 1. — С. 3—27.
6. Яровий А. М. Про гносеологічну природу образного типу пізнання / А. М. Яровий // Мультиверсум : Філософський альманах. — 2006. — № 56. — С. 90—101.
7. Кожем’яко В. П. Погляд на природу штучного інтелекту / В. П. Кожем’яко // Вісник ВПІ — 1997. — № 1. — С. 26—30.
8. Власов А. И. Аппаратная реализация нейровычислительных управляющих систем / А. И. Власов // Приборы и системы управления. — 1999. — № 2. — С. 61—65.
9. Люгер Дж.Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. 4-е издание: [пер. с англ.] / Дж.Ф. Люгер — М. : ИД «Вильямс», 2003. — 864 с.
10. Кожем’яко В. П. Образний відео-комп’ютер око-процесорного типу : [Монографія] / В. П. Кожем’яко, Г. Л. Лисенко, А. А. Яровий, А. В. Кожем’яко — Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. — 215 с.
11. Кожемяко В. П. Оптоэлектронные логико-временные информационно-вычислительные среды : [Монография] / В. П. Кожемяко. — Тбилиси : Мциениреба, 1984. — 357 с.
12. Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель оптико-електронних засобів штучного інтелекту : [Монографія.] / В. П. Кожем’яко, Ю. Ф. Кутаєв, С. В. Свєчніков, Л. І. Тимченко, А. А. Яровий — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 324 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 617

Як цитувати

[1]
В. П. Кожем’яко, А. М. Яровий, і А. А. Яровий, «Візуалізація як унікальна інформаційно-інтелектуальна технологія: потреба нової методології та нового логічного базису», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 28, вип. 2, с. 5–16, Лют 2015.

Номер

Розділ

Принципові концепції та структурування різних рівнів освіти з оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 > >>