ЛОКАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ МЕРЕЖІ НА НОВІТНІХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЯХ ІЗ СПЕКТРОТРАНСФОРМАТОРНИМ ЖИВЛЕННЯМ

В. П. Кожем'яко, В. І. Маліновський, Я. І. Ярославський, В. В. Мороз, О. О. Штельмах

Анотація


В статті запропоновано підхід об‘єднання оптико-електронних технологій спектральної трасформації довжин хвиль сонячного випромінювання і волоконно-оптичних інформаційно- енергетичних каналів в геоінформаційно-енергетичних мережах з метою розширення функціональних можливостей останніх та забезпечення функцій енергозбереження та оптимального розподілу енергетичних потоків.

Ключові слова


геоинформационно-энергетические сети волоконно-оптичний інформаційно- енергетичний канал (ВОІЕІК), спектротрансформатор, оптичні потоки, енергія, спектральні канали, оптичне волокно (ОВ)

Повний текст:

PDF

Посилання


Оптико–електронна геоінформаційно–енергетична система тотального тестування і оптимального управління науково–освітянськими і бібліотечними ресурсами для створення і розвитку централізованої бази знань / В. П. Кожем‘яко, О. Г. Домбровський, І. Д. Івасюк, О. В. Шевченко,

С. В. Дусанюк, С. С. Білан, А. В. Кожем‘яко // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – №1(9). – С. 5-11.

Маліновський В.І. Технології оптичного інформаційного та енергетичного обміну в оптичних геоінформаційно-енергетичних мережах / В.І. Маліновський // Оптико-електронні

інформаційно-енергетичні технології. – 2008. – №2(16). – С. 207-222.

Кожем’яко В.П. Структурна організація каналів для повністю оптичних геоінформаційно- енергетичних мереж / В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2007. – №2. – С. 42-44.

Спосіб побудови та методика створення уніфікованої системи трансформації довжин хвиль /

В.П. Кожем’яко, О.В. Шевченко, Р. Л. Кобзаренко, Я.І. Ярославський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2007. – №1(13). – С. 162-168.

Кожем’яко В.П. Моделі волоконно-оптичних інтерфейс-каналів геоінформаційно - енергетичних мереж / В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009. – №1(17). – С. 197-214.

Пат. України (UA) на винахід № 30602, МПК F24J 2/06. Пристрій уніфікованої трансформації довжин хвиль / Кожем'яко В.П.; Лисенко Г.Л.; Шевченко О.В.; Ларюшкін Є. П.; Кожем'яко А.В.

– заявл. 02.03.2007, опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5, 2008р – заявник і власник патенту ПП

«Квантрон». – 4с.

Кожем‘яко В.П. Принципи побудови та структурна організація каналів для повністю оптичних геоінформаційно-енергетичних мереж / Кожем‘яко В.П., Маліновський В.І. // Вісник ВПІ. - 2008. - №1 - С.95-101.

Снайдер А. Теория оптических волноводов ; [пер. с англ. под ред. Е.М. Дианова, В.В. Шевченко] / А. Снайдер, Дж. Лав. – М.: Радио и связь, 1987. – 655с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-2662 (Online), ISSN 1681-7893 (Print)