Апаратна реалізація персептрона як базового вузла нейромереж

Автор(и)

  • В. П. Кожем'яко Вінницький національний технічний університет
  • Т. Б. Мартинюк Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Кожем'яко Вінницький національний технічний університет
  • О. С. Васильківа Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Кітайчик NERA Economic Consulting

Ключові слова:

персептрон, штучна нейронна мережа, нейрочіп

Анотація

У статті розглядаються особливості реалізації моделі персептрона за рахунок моделювання формального нейрона як з пороговою, так і з лінійною і лінійною з насиченням функціями активації. Запропоновано реалізацію персептрона як пристрою для моделювання нейрона

Біографії авторів

В. П. Кожем'яко, Вінницький національний технічний університет

академік АІНУ, д. т. н., професор, завідуючий кафедрою лазерної і оптико-електронної техніки

Т. Б. Мартинюк, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор кафедри лазерної та оптико-електронної техніки,

А. В. Кожем'яко, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри лазерної та оптико-електронної техніки

О. С. Васильківа, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри лазерної та оптико-електронної техніки

О. В. Кітайчик, NERA Economic Consulting

старший консультант

Посилання

1. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика / Ф. Уоссермен; пер. с англ. — М. : Мир, 1992. — 240 с.
2. Галушкин А. И. Нейрокомпьютеры. Кн. 3: учеб. пособие для вузов / общ. ред. А. И. Галушкина. — М. : ИПРЖР, 2000. — 528 с. (Нейрокомпьютеры и их применение). — ISBN 5-93108-007-4.
3. Хайкин С. Нейронные сети : Полный курс / С. Хайкин; пер. с англ. — 2-е изд. — М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2006. — 1104 с. — ISBN 5-8459-0890-6.
4. Комарцова Л. Г. Нейрокомпьютеры: учеб. пособие для вузов / Л. Г. Комарцова, А. В. Максимов. — М. : Изд-во М ГТУ и м. Н . Э. Баумана, 2002. — 320 с. — ISBN 5-7038-1908-3.
5. Круглов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В. В. Круглов, В. В. Борисов. — 2-е изд. — М. : Горячая линия-Телеком, 2002. — 382 с. — ISBN 5-93517-031-0.
6. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский; пер. с польск. И. Д. Рудинского. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 344 с. — ISBN 5-279-02567-4. 7. Мартинюк Т. Б. Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації / Т. Б. Мартинюк. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. — 216 с. — ISBN 966-7199-98-3.
8. Кожем’яко В. П. Квантові перетворювачі на оптоелектронних логіко-часових середовищах для око-процесорної обробки зображень / В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, О. І. Суприган, Д. І. Клімкіна. — Вінниця : УНІВЕРСУМ—Вінниця, 2007. — 126 с. — ISBN 978-966-641-219-8.
9. J. Basak, B. Chanda, D. D. Majumder, On edge and line linking in graylevel images with connectionist models, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 24 (3) (1994) 413-428.
10. M. N. Ahmed, A. A. Farag, Two-stage neural network for volume segmentation of medical images, Pattern Recognition Letters 18 (11-13) (1997) 1143-1151.
11. Пат. 38491 Україна, МПК8 G 06 G 7/00. Пристрій для моделювання нейрона / Т. Б. Мартинюк, Л. М. Куперштейн, І. В. Мороз, О. І. Чечельницький; Вінниц. нац. техн. ун-т. — № u200810096; заявл. 04.08.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 434

Як цитувати

[1]
В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, О. С. Васильківа, і О. В. Кітайчик, «Апаратна реалізація персептрона як базового вузла нейромереж», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 28, вип. 2, с. 48–55, Лют 2015.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >>