ПАРАЛЕЛЬНЕ ДЕКОДУВАННЯ УКОРОЧЕНИХ ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ

Автор(и)

  • В. П. Семеренко Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

вкорочені циклічні коди, вкорочені коди Ріда-Соломона, лінійні послідовнісні схеми, граф, паралельна обробка

Анотація

Запропонована багаторівнева графова і автоматна моделі вкороченого двійкового циклічного коду та вкороченого коду Ріда-Соломона (РС) на основі теорії лінійних послідовнісних схем (ЛПС). Введені обернені автономні ЛПС з характеристичними матрицями типу Фібоначчі і типу Галуа, які функціонують по оберненій шкалі часу. Розглянуто алгоритми пошуку помилок у вкороченому двійковому циклічному коді та вкороченому коді РС з використанням паралельної обробки даних.

Біографія автора

В. П. Семеренко, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки

Посилання

Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение: / Б. Скляр. Изд. 2-е, испр. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 1104 с.
Hankerson D.R. Coding Theory and Cryptography. The Essentials / D. R. Hankerson, D.G. Hoffman, D.A. Leonard, C.C. Lindner, K.T. Phelps, C.A. Rodger, J.R. Wall. Second Edition, Revised and Expanded. – New York, CRC Press. – 2000. – 350 p.
Блейхут Р. Теория и практика кодов, исправляющих ошибки: / Р. Блейхут. – М.: Мир, 1986. – 576 с.
Гилл А. Линейные последовательностные машины: / А. Гилл. – М.: Наука, 1974. – 288 с.
Семеренко В. П. Высокопроизводительные алгоритмы для исправления независимых ошибок в циклических кодах // Системи обробки інформації: зб. наук. пр. – Харків: ХУПС, 2010. – Вип. 3(84). – С. 80-89.
Казаков М.А. Разработка логики визуализаторов алгоритмов на основе конечных автоматов: / М.А. Казаков, Г.А. Корнеев, А.А. Шалыто. Телекоммуникации и информатизация образования. 2003. – № 6. – С. 27–58.
Семеренко В. П. Декодирование кодов Рида-Соломона на основе графовой и автоматной моделей // Электронное моделирование. – 2011. – № 1. – С. 57-72.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 193

Як цитувати

[1]
В. П. Семеренко, «ПАРАЛЕЛЬНЕ ДЕКОДУВАННЯ УКОРОЧЕНИХ ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 23, вип. 1, с. 30–41, Жов 2013.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.