ФІЗИЧНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УЛЬТРАЗВУКО-ВИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • Й. І. Стенлець Технологічноий інститут Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля
  • С. В. Павлов Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Рябіченко Технологічноий інститут Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля
  • К. А. Літвінов Технологічноий інститут Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

Ключові слова:

біологічний організм, неінвазивні методи, ультразвук, діагностика, стік, похибка, контроль, час, джерело, випромінювач, людина

Анотація

У роботі наведено результати аналізу роботи біологічного організму, його теоретичних та експериментальних досліджень, принципи діагностування стану людського організму ультразвуковими методами. Показано, що діагностика стану здоров'я людини базується на основі прямого перенесення уль тразвукової енергії, , без врахування принципів їх створення, реологічних переходів, перетворень і стоку того чи іншого явища перенесення. Засоби ультразвукових методів діагностики, як правило, визначають тільки стік перенесення епнергії.

Біографії авторів

Й. І. Стенлець, Технологічноий інститут Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

д.т.н., професор, завідувач кафедри комп'ютерно-інтегрованих систем управління

С. В. Павлов, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор, завідувач кафедри загальної фізики та фотоніки

А. В. Рябіченко, Технологічноий інститут Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

к.т.н., старший науковий співробітник кафедри комп'ютерно-інтегрованих систем управління

К. А. Літвінов, Технологічноий інститут Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

студент

Посилання

1. Шкарлет Ю.М. Бесконтактные методи ультразвукового контроля. – М.: Машиностроение, 1974. – 57 с.
2. Рабинович М.И., Трубецков Д.И. Введение в теорию колебаний и волн. – М.: Наука, 1984. – 362 с.
3. Корольов М.В., Аристов В.В., Урываев В.В. Портативный эхоимпульсный ультразвуковой толщиномер УТ-31 М. Дефектоскопия, 1977, №2. -С. 18-26.
4. Шрайбер Д.С. Ультразвуковая дефектоскопия. М.: Металлургия, 1965. – 391 с.
5. Ермолов И.Н. Отражение ультразвука от дефектов различной формы. – Дефектоскопия, 1970, №4. – С. 17-24.
6. Бесконтактные акустические дальномеры [Електрон. ресурс] / Жмылёв А.Б., Шерман О.А. – Режим доступу: www.vzljot.ru/files/publications 2004/bezkotakt-akust-dalnomer.pdf – Назва з титул.екрану.
7. Бабиков О.И. Контроль уровня с помощью ультразвука. – Л.: Энергия, 1971. – 98 с.
8. Дж. Фрайден. Современные датчики. Справочник / Перевод с английского Ю.А. Заболотной под ред. Е.Л. Свинцова. – Москва: Техносфера, 2006. – 592 с.
9. Ультразвук. Маленькая энциклопедия. Глав. ред. И.П. Голямина. – М.: «Советская энциклопедия», 1979. – 400 с., илл.
10. Шутилов В.А. Основы физики ультразвука: Учеб. пособие. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – Ил. – 78, табл. – 22, библиогр. – 109 назв. с. 1 – 280.
11. Кузьмичев В.Е. Законы и формулы физики / Отв. ред. В.К. Тартаковский. – К.: Наук. думка, 1989. – 864 с. – Библиогр.: с. 846 – 848.
12. Беранек Л. Акустические измерения. – М.: Изд-во иностр. лит., 1952. – 626 с.
13. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике. – М.: Изд-во иностр. лит., 1956. – 726 c.
14. А.Е. Колесников. Ультразвуковые измерения. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 248 с., ил.
15. Стенцель Й.І., Рябіченко А.В., Євсюков В.В. Математичні моделі зрівноважуючого ультразвукового засобу контролю рівня рідинних середовищ. //Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. «Электроэнергетика и преобразовательная техника». – Харків: НТУ «ХПІ» - № 12. – 2010. – с. 3-8.
16. Стенцель Й.І., Томсон А.В., Рябіченко А.В. Теоретичні та експериментальні дослідження ультразвукових п′єзоелектричних перетворювачів рівня рідин. //Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток наукових досліджень 2006”. Полтава. Том 6, 2006. – с. 61-63.
17. Стенцель Й.І., Рябіченко А.В., Євсюков В.В. Математичне описання ультразвукових приладів контролю рівня рідинних середовищ. //Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2010». Том 8. -. Полтава, 2010. – с.113-116.
18. Стенцель Й.І. Математичне моделювання хімічних процесів на основі теорії реологічних переходів. Вісник Східноук.нац університету. Науковий збірник. №5 (111),.Ч.2.- 2007. – с.91-97.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 250

Як цитувати

[1]
Й. І. Стенлець, С. В. Павлов, А. В. Рябіченко, і К. А. Літвінов, «ФІЗИЧНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УЛЬТРАЗВУКО-ВИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 26, вип. 2, с. 48–57, Лют 2014.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>