Оптико-електронний мультиспектральний пристрій для визначення стану периферичного кровообігу

Автор(и)

  • С. В. Павлов Вінницький національний технічний університет
  • Т. І. Козловська Вінницький національний технічний університет
  • В. П. Думенко Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
  • О. О. Сидорук Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

фотоплетизмографія, периферичний кровообіг, оптико-електронний пристрій, довжина хвилі

Анотація

В даній статті проведено короткий огляд методу фотоплетизмографії, детально розглянуто особливості будови шкіри, досліджено проникнення оптичного випромінювання всередину біотканини залежно від довжини хвилі, та визначено оптимальні довжини хвиль для дослідження різних шарів шкіри. На основі проведених досліджень розроблено оптико-електронний мультиспектральний пристрій для визначення стану периферичного кровообігу.

Біографії авторів

С. В. Павлов, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор

Т. І. Козловська, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, старший викладач

В. П. Думенко, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

к.т.н., старший викладач

О. О. Сидорук, Вінницький національний технічний університет

студент групи О-13б, факультет комп'ютерних систем та автоматики

Посилання

1. Оптико-електронні засоби діагностування периферичного кровообігу з підвищеною достовірністю / [Павлов С. В., Козловська Т. І., Василенко В. Б.] — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 140 с.
2. Фізичні основи біомедичної оптики / [Павлов С. В., Кожем’яко В. П., Колісник П. Ф. КозловськаТ. І., Думенко В. П.] — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 155 с.
3. Пушкарева А. Е. Методы математического моделирования в оптике биоткани. Учебное пособие. СПб : СПбГУ ИТМО, 2008. — 103 с.
4. J. Spigulis, L. Gailite, A. Lihachev, R. Erts. Simultaneous recording of skin blood pulsations at different vascular depths by multi-wavelength photoplethysmography, Appl. Opt., 46, 1754—1759 (2007).
5. Патент 99581 Україна, МПК А61В 5/02. Фотоплетизмограф / Павлов С. В. Козловська Т. І., Клапоущак А. Ю., Сидорук О. О.; заявник і патентовласник Вінн. нац. техн. унів-т.
№ u201500059; заявл. 05.01.2015; опубл. 10.06.2015, бюл. № 11/2015.
6. Prahl, S. A. Light transport in tissue: Ph.D. dissertation. / S.A. Prahl — Univ. Texas at Austin, 1988.
7. J. Allen, «Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement», Physiol. Meas., 28, R1-R39 (2007).
8. Pavlov S. Photoplethysmography in Integrated Evaluation of Collateral Circulation of Lower Extremities (354,70kb) / S. Pavlov, S. Sander, T. Kozlovska // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science/ — TCSET’2014, February 25 — March 1, 2014, Lviv-Slavske, Ukraine.
9. Troy, T. L. Optical properties of human skin in the near infrared wavelength range of 1000 to 2200 nm / T. L. Troy, S. N. Thennadil // J. Biomed. Opt. — 2001. — Vol. 6. — 2. — P. 167—176.REFERENCES
1. Optyko-elektroonni zacoby diahnostyvnnya pereferychnoho krovoobihu z pidvyshchenoyu dostvirnistyu / [Pavlov S. V., Kozlovska T. I., Vasylenko V. B.] — Vinnytsia : VNTU, 2014. — 140 с.
2. Fizychni osnovy biomedychnoyi optyky / [Pavlov S. V., Kozhemyko V. O., Kolisnyk P. F., Kozlovska T. I.,, Dumenko V. P.] — Vinnytsia : VNTU, 2010. — 155 с.
3. Pushkareva A. E. Metody matematycheskoho modelyrovanyya v optyke byotcany. Uchebnoe posobye. SPb: SPbHU YTMO, 2008. — 103 с.
4. J. Spigulis, L. Gailite, A. Lihachev, R. Erts. Simultaneous recording of skin blood pulsations at different vascular depths by multi-wavelength photoplethysmography, Appl. Opt., 46, 1754—1759 (2007).
5. Patent 99581 Ukraine, МПК А61В 5/02. Fotopletyzmohraf / Pavlov S. V., Kozlovska T. I., Klapoushchak A. Yu., Sydoruk O. O.; zayavnyk I patentovkasnyk Vinn. nats. tehhn. univ-t.
№ u201500059; zayavl. 05.01.2015; opubl. 10.06.2015, byul. № 11/2015.
6. Prahl, S. A. Light transport in tissue: Ph.D. dissertation. / S. A. Prahl — Univ. Texas at Austin, 1988.
7. J. Allen, «Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement», Physiol. Meas., 28, R1-R39 (2007).
8. Pavlov S. Photoplethysmography in Integrated Evaluation of Collateral Circulation of Lower Extremities (354,70kb) / S. Pavlov, S. Sander, T. Kozlovska // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science/ — TCSET’2014, February 25 — March 1, 2014, Lviv-Slavske, Ukraine.
9. Troy, T. L. Optical properties of human skin in the near infrared wavelength range of 1000 to 2200 nm / T. L. Troy, S. N. Thennadil // J. Biomed. Opt. — 2001. — Vol. 6. — 2. — P. 167—176.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 392

Опубліковано

2016-04-14

Як цитувати

[1]
С. В. Павлов, Т. І. Козловська, В. П. Думенко, і О. О. Сидорук, «Оптико-електронний мультиспектральний пристрій для визначення стану периферичного кровообігу», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 30, вип. 2, с. 50–54, Квіт 2016.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>