ОЦІНЮВАННЯ РОЗХОДЖЕННЯ МІЖ ЕМПІРИЧНИМ ТА ТЕОРЕТИЧНИМ РОЗПОДІЛАМИ КРОВОНАПОВНЕННЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК ЗА ДОПОМОГОЮ КРИТЕРІЮ ПІРСОНА

Автор(и)

  • С. В. Павлов Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Сандер Вінницький національний медичний університет
  • Т. І. Козловська Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

оклюзійні захворювання артерій нижніх кінцівок, стоп-кистьовий коефіцієнт, гіпотеза, критерій Пірсона

Анотація

В статті проведено статистичний аналіз отриманих даних при дослідженні кровонаповнення нижніх кінцівок хворих на ішемію. Також проведено оцінювання розходження між емпіричним та теоретичним розподілами кровонаповнення нижніх кінцівок за допомогою критерію Пірсона.

Біографії авторів

С. В. Павлов, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор, завідувач кафедри загальної фізики та фотоніки

С. В. Сандер, Вінницький національний медичний університет

к.т.н., доцент, завідувач кафедри загальної хірургії

Т. І. Козловська, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., ст. викл. кафедри загальної фізики та фотоніки

Посилання

Ходасевич Г. Б. Обработка экспериментальных данных на ЭВМ [Текст] :учеб. пособие / Г. Б. Ходасевич. – СПб. СПбГТУ, 2002. Ч. 1 : Обработка одномерных данных. – 82 с.
Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика / Гмурман В. Е. [9-е изд., стер.] — М.: Высшая школа, 2003.— 479 с.
Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. – М.: Финансы и статистика, 1999.
Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. – СПб.: Политехника, 2000. — 179 с.
Фізичні основи біомедичної оптики : монографія / [Павлов С. В., Кожем’яко В. П. , Колісник П. Ф. та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 152 с. –ISBN 978-966-641-383-6.
Laser photoplethysmography in integrated evaluation of collateral circulation of lower extremities / [S. V. Pavlov, S. V. Sander, T. I. Kozlovska, A. S. Kaminsky, W. Wojcik, M. Sh. Junisbekov] // Optical Fibers and Their Applications 2012 9–12 October 2012 Lublin and Nałęczów, Poland, Volume 8698. – 6 р.
Оцінювання периферичного кровообігу нижніх кінцівок за допомогою лазерної фотоплетизмографії / С. В. Павлов, С. В. Сандер, Т. І. Козловська // Материалы XXXVIII Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». г. Ялта, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 3-6 октября 2012 г., с. 53.
Гуч А. А. Факторы развития хронической артериальной недостаточности при сочетанных поражениях брюшной части аорты и периферических артерий // Хірургія України. - 2002. - № 2. - C. 74-75.
Гуч А. А, Клименко И. Т, Влайков Г. Г, Шувалова И. Н. Изменения регионарной гемодинамики и микроциркуляции в тканях нижних конечностей у больных с облитерирующим атеросклерозом в І-ІІ ст //Клін хірургія- 2003- № 6- C. 25-27
Діагностика та лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, поєднаної з мультифокальним атеросклерозом. Метод рекомендації. / В. Г. Мішалов, М. П. Бойчак, В. А. Черняк, А. Ю. Гладка, В. М. Селюк, Б. М. Коваль// К.:2007. – 62 с.
Минцер О. П. Методы обработки медицинской информации : Учеб. пособие / Минцер О. П., Угаров Б. Н., Власов В. В. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Выща шк, 1991. – 271 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 276

Як цитувати

[1]
С. В. Павлов, С. В. Сандер, і Т. І. Козловська, «ОЦІНЮВАННЯ РОЗХОДЖЕННЯ МІЖ ЕМПІРИЧНИМ ТА ТЕОРЕТИЧНИМ РОЗПОДІЛАМИ КРОВОНАПОВНЕННЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК ЗА ДОПОМОГОЮ КРИТЕРІЮ ПІРСОНА», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 26, вип. 2, с. 67–71, Лют 2014.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>