АДАПТИВНИЙ СПОСТЕРІГАЧ ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

  • С. М. Переседа Національний технічний університет України , «Київський політехнічний інститут»
  • Т. В. Диннік Національний технічний університет України , «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: адаптивний спостерігач, напруга живлення, частота, миттєве значення, амплітуда, асимптотичність

Анотація

Синтезовано адаптивний спостерігач частоти та миттєвих значень складових двофазної системи напруг мережі живлення для використання в алгоритмах векторного керування. Спостерігач гарантує глобальне експоненційне оцінювання та високу швидкодію, що підтверджено шляхом моделювання.

Біографії авторів

С. М. Переседа, Національний технічний університет України , «Київський політехнічний інститут»
д.т.н., проф., завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
Т. В. Диннік, Національний технічний університет України , «Київський політехнічний інститут»
аспірант, здобувач кафедри Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», інженер 1к бюро тех. засобів АСК ТП управління автоматизації і механізації ПРаТ «ДонецькСталь-МЗ»

Посилання

89. B. Singh, K. Al-Haddad and A. Chandra. “A review of active filters for power quality improvement”. IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol.46, no 5, Oct. 1999, pp. 960-971.
90. Пересада С. М., Король С. В., «Новая концепция управления входным преобразователем: формирование полной энергии преобразования» //Технічна електродинаміка. Тематичний випуск „Силова електроніка та енергоефективність”. –2002. –Ч. 1. –С. 66 – 70.
91. S. Peresada, A. Tilli, A. Tonielli, “Robust Active-Reactive Control of a Doubly-Fed Induction Machine”, Proc. of IEEE IECON'98, Aachen, Germany, Sept. 1998, pp.1621 1625.
92. G-C.Hsieh, J.C. Hung. Phase-locked loop techniques-a surway” IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol.43, no.6, 1996, pp. 609-615.
Як цитувати
[1]
С. Переседа і Т. Диннік, АДАПТИВНИЙ СПОСТЕРІГАЧ ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ, ОЕІЕТ, vol 26, no 2, pp 122-125, 1.
Розділ
Волоконно-оптичні технології в інформаційних (internet, intranet тощо) та енергетичних мережах