МЕТОД ТА СИСТЕМА ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО ВІДТВОРЕННЯ КООРДИНАТНИХ РОЗПОДІЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ МАТРИЦІ МЮЛЛЕРА ДВОШАРОВИХ СІТОК БІОЛОГІЧНИХ КРИСТАЛІВ

Автор(и)

  • Н. І. Заболотна Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

поляризаційне відтворення розподілів елементів, матриця Мюллера, багатошарові сітки біологічних кристалів, статистичний, кореляційний, фрактальний аналіз

Анотація

Запропоновано новий метод двовимірного поляризаційного відтворення координатних розподілів елементів матриці Мюллера двошарових біологічних тканин різної морфологічної структури та система для його реалізації з розширеними функціональними можливостями .Запропоновані результати є підґрунтям для розробки критеріїв диференціації оптичних властивостей багатошарових полікристалічних мереж.

Біографія автора

Н. І. Заболотна, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

Посилання

De Boer Johannes F. Review of polarization sensitive optical coherence tomography and Stokes vector determination / Johannes F. de Boer, Thomas E. Milner // J. Biomed. Opt. – 2002. – Vol. 7. – P. 359- 371.
Jiao Shuliang. Fiber-based polarization-sensitive Mueller matrix optical coherence tomography with continuous source polarization modulation / Shuliang Jiao, Milos Todorovic, George Stoica, and Lihong V. // Appl. Optics. – 2005. – Vol.44. - P. 5463-5467.
Pierce M.C. Birefringence measurements in human skin using polarization-sensitive optical coherence tomography / M. C. Pierce, J. Strasswimmer, B. H.Park [et.al.]// J. Biomed. Opt.– 2004. - Vol. 9. - Р. 287-291.
Основи лазерної поляриметрії / [Ушенко О.Г., Ушенко Ю.О., Томка Ю.Я. та ін.]; під ред. О.Г. Ушенка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 588 с.
Ушенко О.Г. Мюллер-матрична двовимірна томографія багатошарових полікристалічних мереж біологічних тканин і рідин / О.Г.Ушенко, Н.І.Заболотна//Оптико-електронні інформаційно- енергетичні технології.-2010. - №2(20). –С.156-162.
Заболотна Н.І. Аналітичні основи двовимірної Мюллер-матричної томографії оптично товстих багатошарових біологічних тканин. Кореляційний і фрактальний підходи //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (м. Хмельницький). -2010. - №2. – С. 157-168.
Заболотна Н.І. Моделювання та аналіз Мюллер-матричних зображень багатошарових полікристалічних мереж з детермінованими розподілами орієнтаційних та фазових параметрів / Н.І. Заболотна, В.В. Шолота, Ю.Ю. Левандовська, О.Д. Вербовецька // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.-2011. - №1(21). –С.82-92.
Заболотна Н.І. Система фазової Мюллер-матричної томографії полікристалічних мереж біологічних тканин / Н.І. Заболотна, С.В. Павлов, Б.П. Олійниченко // Клінічна інформатика і телемедицина. -2011.-Т.7.- Вип.8. –С70-75.
Заболотна Н.І. Система орієнтаційної томографії полікристалічних мереж біологічних тканин / Н.І. Заболотна // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2011. - №2. – С.157-162.
Пат. 61160 Україна, МПК G 01 N 33/48. Спосіб вимірювання Мюллер-матричних зображень оптико-анізотропних шарів біологічних об’єктів / Заболотна Н.І., Ушенко О.Г. - № u 2010 15393; заявл. 20.12.2012; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 238

Як цитувати

[1]
Н. І. Заболотна, «МЕТОД ТА СИСТЕМА ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО ВІДТВОРЕННЯ КООРДИНАТНИХ РОЗПОДІЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ МАТРИЦІ МЮЛЛЕРА ДВОШАРОВИХ СІТОК БІОЛОГІЧНИХ КРИСТАЛІВ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 23, вип. 1, с. 99–109, Жов 2013.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>