АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТА АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

М. В. Московко, С. В. Тимчик, І. І. Ентін

Анотація


В статті проведено аналіз існуючих методів та апаратно-програмних засобів для оцінювання якості підготовки спортсменів, наведено основні переваги та недоліки існуючих комплексів та представлено основні області використання.

Ключові слова


спортивна підготовка, апаратно-програмний комплекс, функціональний стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Гребной спорт: [учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений] / Т. В. Михайлова, А. Ф. Комаров, Е. В. Долгова, И. С. Епищев; под ред. Т. В. Михайловой. – М.: Издательский центр "Академия", 2006. – 400с.

Островський М. Відеокомп'ютерний аналіз рухів як засіб контролю за встановленням технічної майстерності атлета/М. Островський// Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - Київ:Вид-ня Національного університету фізичного виховання і спорту України, 2003,N N1.-С.130-133

«Омега С» - оборудование. [Электронный ресурс] /omegas.dyn.ru/ Режим доступа : http://omegas.dyn.ru/products/products_main/equipment/5/products_static/ – Дата обращения 03.06.2014.

Программно-аппаратный комплекс неинвазивной медицинской диагностики спортсменов (мониторинг состояния, выработка адекватных физических нагрузок, профилактика травматизма, вывод на пик формы к соревнованиям). [Электронный ресурс] /npo-termograf.ru/ Режим доступа : http://npo-termograf.ru/site/10 – Дата обращения 03.06.2014.

Руев В.В., Юдин Б.Д. Использование диагностической системы «АМСАТ» в оценке состояний организма при занятиях спортом. [Электронный ресурс] / Руев В.В., Юдин Б.Д // amsat-kovert.ru - Режим доступа : http://amsat-kovert.ru/publ/ispolzovanie-diagnosticheskoi-sistemy-amsat-otsenke-sostoyanii-organizma-sport. – Дата обращения 03.06.2014.

Зайцев В.К. Информационно-диагностическая система с элементами искусственного интеллекта для оценки функционального состояния спортсменов [Электронный ресурс] / Зайцев В.К., Сенько И.В., Дрожин А.В. // myshared.ru. - Режим доступа : http://www.myshared.ru/slide/180833/. – Дата обращения 03.06.2014.

Душанин С. А. Экспресс-диагностика спортсменов в нестационарных условиях / С. А. Душанин // Управление тренировочным процессом высококвалифицированных спортсменов. - К.: Здоров'я, 1985. - С. 116-125.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-2662 (Online), ISSN 1681-7893 (Print)