Розробка і дослідження методу високошвидкісного ущільнення інформаційного трафіку на базі комплексного підходу паралельного ущільнення інформаційних потоків для розподілених обчислювальних grid-мереж

Автор(и)

  • Г. Л. Лысенко Вінницький національний технічний університет
  • Вадим Ігоревич Малиновський Вінницький національний технічний університет
  • Ашраф І. М. Алькейсі Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

розподілені ІТТ, оптичні транспортні технології, грід-обчислення, квантовий комутатор, багатопротокольна оптична комутація міток

Анотація

Досліджено метод та технології оптичних розподілених мереж з мультипротокольною фотонною комутацією міток для організації роботи розподілених обчислювальних мереж типу GRID на сполучному рівні. Реалізація запропонованого підходу на новій елементній базі дозволить максимально використовувати пропускну здатність масштабованих і протяжних волоконних DWDM мереж, забезпечуючи при цьому ефективну конвергенцію мереж пакетної і канальної комутації.

Біографії авторів

Вадим Ігоревич Малиновський, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедры лазерной и оптикоэлектронной техники

Ашраф І. М. Алькейсі, Вінницький національний технічний університет

cоискатель кафедры лазерной и оптикоэлектронной техники

Посилання

Architecture / Y.K.Shah et. al.// Int. J Comp Sci. Emerging Tech, 2014. – Vol. 5, No. 4. – pp. 169-176.
2. Куссуль Н.Н. Grid-системы для задач исследования Земли. Архитектура, модели и технологии: [Монографія] / Н. Н. Куссуль, А. Ю.Шелестов. – К.: “Наукова думка”, 2008. – 452 c.
3. Вербовецкий А. А. Новые методы и средства организации оптических суперкомпьютерных комплексов / А. А. Вербовецкий // Зарубежная радиоэлектроника. – 2001. – №12. – С. 51 – 63.
4. Ben Yoo S. J. Optical-label switching, MPLS, MPLambdaS, and GMPLS / S. J. Ben Yoo // Optical Networks Magazine, 2003. – 3(6). – p.17-31.
5. Rosen E., Viswanathan A., R. Callon. Multiprotocol Label Switching Architecture, RFC 3031, January 2001.
6. Rahbar A.G. Quality of Service in Optical Packet Switched Networks. – Wiley-IEEE Press, 2015. − 452 p.
7. Demir H. V. Scalable Wavelength-Converting Crossbar Switches / H. V. Demir et. al.// IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 16, 2004. - No. 10. – pp. 2305–2307.
8. Demir H. V. Multifunctional Integrated Photonic Switches/ H. V. Demir et. al.// IEEE Journal Of Selected Topics In Quantum Electronics, Vol. 11, 2005. - No. 1. – pp. 86-96.
9. Worldwide LHC Computing Grid [Електронный ресурс]: [Веб-сайт]. – Режим доступа: http://wlcg.web.cern.ch (дата обращения 30.11.2016) – Название с экрана.
10. Ukrainian National GRID [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://grid.kpi.ua (дата звернення 30.11.2016) – Назва з екрана.
11. Маккавеев В.И. Фотонные коммутаторы / В.И. Маккавеев // Компонентны и технологии. − 2006. – №2. − С. 142-146.
12. Волоконно-оптичні структури комутації та передачі інформації [Навчальний посібник] / В. П. Кожем‘яко, С. В. Павлов, Т. Б. Мартинюк, Г. Л. Лисенко. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 106 с.
13. Цирульник С.М., Кожем’яко В.П., Лисенко Г.Л. Архітектура динамічних оптичних оперативних запам’ятовувальних пристроїв на волоконно-оптичних лініях: [Монографія] / С.М. Цирульник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. — 187 с.
14. Shah Y.K. Formation and Design Considerations of Grid Architecture / Y.K.Shah et. al.// Int. J Comp Sci. Emerging Tech, 2014. – Vol. 5, No. 4. – pp. 169-176.
15. Imaizumi H. НOTARU: ANovel Concept of Hybrid Optical Network Architecture Combining Multi-Wavelength Packet and Circuit Switching / H. Imaizumi et al. // Proceedings of the 15th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC 2009). IEEE, 2009. - Vol. 131. - pp.549-552
16. Lach E. Modulation formats for 100G and beyond / E. Lach, W. Idler // Optical Fiber Technology, 2011 – Vol. 17. – pp. 377–386.
REFERENCES
1. Shah Y.K. Formation and Design Considerations of Grid Architecture / Y.K.Shah et. al.// Int. J Comp Sci. Emerging Tech, 2014. – Vol. 5, No. 4. – pp. 169-176.
2. Kussul' N.N. Grid-sistemy dlya zadach issledovaniya Zemli. Arkhitektura, modeli i tekhnologii: [Monografíya] / N. N. Kussul', A. YU.Shelestov. – K.: “Naukova dumka”, 2008. – 452 c.
3. Verbovetskiy A. A. Novyye metody i sredstva organizatsii opticheskikh superkomp'yuternykh kompleksov / A. A. Verbovetskiy // Zarubezhnaya radioelektronika. – 2001. – №12. – S. 51 – 63.
4. Ben Yoo S. J. Optical-label switching, MPLS, MPLambdaS, and GMPLS / S. J. Ben Yoo // Optical Networks Magazine, 2003. – 3(6). – p.17-31.
5. Rosen E., Viswanathan A., R. Callon. Multiprotocol Label Switching Architecture, RFC 3031, January 2001.
6. Rahbar A.G. Quality of Service in Optical Packet Switched Networks. – Wiley-IEEE Press, 2015. - 452 p.
7. Demir H. V. Scalable Wavelength-Converting Crossbar Switches / H. V. Demir et. al.// IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 16, 2004. - No. 10. – pp. 2305–2307.
8. Demir H. V. Multifunctional Integrated Photonic Switches/ H. V. Demir et. al.// IEEE Journal Of Selected Topics In Quantum Electronics, Vol. 11, 2005. - No. 1. – pp. 86-96.
9. Worldwide LHC Computing Grid [Yelektronnyy resurs]: [Veb-sayt]. – Rezhim dostupa: http://wlcg.web.cern.ch (data obrashcheniya 30.11.2016) – Nazvaniye s ekrana.
10. Ukrainian National GRID [Yelektronniy resurs]: [Veb-sayt]. – Yelektronní daní. – Rezhim dostupu: http://grid.kpi.ua (data zvernennya 30.11.2016) – Nazva z yekrana.
11. Makkaveyev V.I. Fotonnyye kommutatory / V.I. Makkaveyev // Komponentny i tekhnologii. − 2006. – №2. − S. 142-146.
12. Volokonno-optichní strukturi komutatsíí̈ ta peredachí ínformatsíí̈ [Navchal'niy posíbnik] / V. P. Kozhem‘yako, S. V. Pavlov, T. B. Martinyuk, G. L. Lisenko. – Vínnitsya: VDTU, 2002. – 106 s.
13. Tsirul'nik S.M., Kozhem’yako V.P., Lisenko G.L. Arkhítektura dinamíchnikh optichnikh operativnikh zapam’yatovuval'nikh pristroí̈v na volokonno-optichnikh líníyakh: [Monografíya] / S.M. Tsirul'nik. – Vínnitsya: VNTU, 2009. — 187 s.
14. Shah Y.K. Formation and Design Considerations of Grid Architecture / Y.K.Shah et. al.// Int. J Comp Sci. Emerging Tech, 2014. – Vol. 5, No. 4. – pp. 169-176.
15. Imaizumi H. NOTARU: ANovel Concept of Hybrid Optical Network Architecture Combining Multi-Wavelength Packet and Circuit Switching / H. Imaizumi et al. // Proceedings of the 15th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC 2009). IEEE, 2009. - Vol. 131. - pp.549-552.
16. Lach E. Modulation formats for 100G and beyond / E. Lach, W. Idler // Optical Fiber Technology, 2011 – Vol. 17. – pp. 377–386.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 182

Опубліковано

2017-10-09

Як цитувати

[1]
Г. Л. Лысенко, В. І. Малиновський, і А. І. М. Алькейсі, «Розробка і дослідження методу високошвидкісного ущільнення інформаційного трафіку на базі комплексного підходу паралельного ущільнення інформаційних потоків для розподілених обчислювальних grid-мереж», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 33, вип. 1, Жов 2017.

Номер

Розділ

Волоконно-оптичні технології в інформаційних (internet, intranet тощо) та енергетичних мережах

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають