Крайова люмінесценція кристалів селеніду цинку з домішками рідкоземельних елементів

  • Viktor P. Makhniy Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Mykhailo M. Berezovskiy Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Oksana V. Kinzerska Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Illya M. Senko Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: селенід цинку, рідкісноземельні елементи, люмінесценція, точкові дефекти

Анотація

Експериментально показано, що легування бездомішкових розплавних кристалів ZnSe рядом рідкісноземельних елементів (Ce, Gd та Yb) викликають «ефект очищення», який проявляється в значному «придушенні» низькоенергетичної та посиленні краєвої смуги люмінесценції.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Біографії авторів

Viktor P. Makhniy, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

д.ф.-м.н, професор кафедри оптики та ВПС

Mykhailo M. Berezovskiy, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

к.ф.-м.н, доцент кафедри оптики та ВПС

Oksana V. Kinzerska, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

к.ф.-м.н, асистент кафедри фізики напівпровідників і наноструктур

Illya M. Senko, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

аспірант кафедри фізики напівпровідників і наноструктур

Посилання

Георгобиани А.Н., Шейнкман М.К. (1986). Физика соединений АIIВVI. М:Наука.

Кульчицький Н.А., Наумов А.В. (2014) Современные оптоэлектронные приборы на основе селенида цинка. Наноинжерения, 11, 19-27.

Сльотов М.М. (2007) Механізми люмінесценції в дифузійних шарах широкозонних II-VI напівпровідників: Дис....док. фіз.-мат. наук. Чернівці.

Кінзерська О.В. (2012) Фізичні властивості кристалів селеніду цинку, легованих перехідними металами: Дис....канд. фіз.-мат. наук. Чернівці.

Гореленюк А.Т., Каманин А.В., Шмидт Н.М. (2003) Редкоземельные элементы в технологии соединений АIIIBV и приборов на их основе. ФТП, 37, 8, 922-940.

Radevici I., Sushkevich K., Huhtinen H., Nedeoglo D., Paturi P. (2015). Influence of the ytterbium doping technique on the luminescent properties of ZnSe single crystals. J. Lumin, 158, 236–242.

Makniy V.P., Kinzerska O.V., Senko I.M. (2017). «Purification effects» in zinc selsnide crystals doped with ytterbium from vapor phase. Telecom. and Radio Engineering, 75, 3, 279-284.

Ткаченко І.В. (2005) Механізми дефектоутворення та люмінесценції у бездомішкових і легованих телуром кристалах селеніду цинку: Дис....канд. фіз.-мат. наук. Чернівці.

Ахметов Н. С. (2001). Общая и неорганическая химия. М.:Высшая школа.

Опубліковано
2019-06-18
Як цитувати
[1]
V. Makhniy, M. Berezovskiy, O. Kinzerska, і I. Senko, Крайова люмінесценція кристалів селеніду цинку з домішками рідкоземельних елементів, ОЕІЕТ, vol 35, № 1, с. 89-92, Чер 2019.
Розділ
Оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних і енергетичних технологіях