Перспективи використання кристалів ZnSe <Te> в гіперспектральних оптичних системах

  • Viktor Makhniy Чернівецький національний університет
  • Oksana Kinzerska Чернівецький національний університет
  • Illya Senko Чернівецький національний університет
Ключові слова: селенід цинку, температурна та радіаційна стійкості, пропускання, рідкісноземельні елементи

Анотація

Обговорюються перспективи використання розплавних кристалів ZnSe<Te> після їх додаткового легування рідкісноземельними елементами для створення гіперспектальних оптичних елементів з підвищеною температурною та радіаціонною стійкостями.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Біографії авторів

Viktor Makhniy, Чернівецький національний університет

д.ф.-м.н, професор кафедри оптики та ВПС

Oksana Kinzerska, Чернівецький національний університет

к.ф.-м.н, асистент кафедри фізики напівпровідників і наноструктур

Illya Senko, Чернівецький національний університет

к.ф.-м.н, асистент кафедри фізики напівпровідників і наноструктур

Посилання

Гаврищук Е.М., Яшина Э.В. (2005). Оптические элементы из сульфида цинка и селенида цинка для инфракрасной техники. Оптический журнал, 7, 57-59.

Сеник Б.Н. (2007). Применение кристаллов в перспективных разработках гиперспектральных оптических систем. Прикладная физика, 3, 134-141.

Рыжиков В.Д. (1989). Сцинтилляционные кристаллы полупроводниковых соединений АIIBVI. Получение, свойства, применение. М.:НИИТЭХИМ.

Гриньов Б.В, Рижиков В.Д. Семиноженко В.П. Старжинський М.Г. (2007). Властивості халькогенідних сцинтиляторів на основі сполук А2B6, легованих ізовалентними домішками. Доповіді Національної академії наук України, 8, 84-90.

Кульчицький Н.А., Наумов А.В. (2014). Современные оптоэлектронные приборы на основе селенида цинка. Наноинженерия, 11, 19-27.

Ткаченко І.В. (2005). Механізми дефектоутворення та люмінесценції у бездомішкових та легованих телуром кристалах селеніду цинку. Дис. канд. фіз.-мат. наук, Чернівці.

Гореленюк А.Т., Каманин А.В., Шмидт Н.М. (2003). Редкоземельные элементы в технологии соединений АIIIBV и приборов на их основе. ФТП, 37, 8, 922-940.

Makniy V.P., Kinzerska O.V., Senko I.M. (2017). “Purification effects” in zinc selenide crystals doped with ytterbium from vapor phase. Telecom. and Radio Engineering, 75, 3, 279-284.

Опубліковано
2019-07-08
Як цитувати
Розділ
Оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних і енергетичних технологіях