Інформаційна технологія побудови 3D сцен для віртуальної реальності з підвищеною швидкодією

  • Андрій Анатолійович Яровий Вінницький національний технічний університет
  • Людмила Вікторівна Крилик Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Олександрович Кулик Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Геннадійович Пасічник Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Володимирович Небожанов Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: гетерогенні обчислення, віртуальна реальність, GPGPU, 3D-cцени

Анотація

В проведених дослідженнях здійснено аналіз особливостей організації інформаційної технології побудови 3D-сцен. Реалізовано програмний засіб призначений для побудови 3D-сцен на основі як CPU, так і GPU-орієнтованої програмно-апаратної платформи. За рахунок застосування ядер GPU для оброблення елементів 3D-сцен досягнуто підвищення швидкодії процесу їх оброблення.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Біографії авторів

Андрій Анатолійович Яровий, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук

Людмила Вікторівна Крилик, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук

Олександр Олександрович Кулик, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри комп’ютерних наук

Дмитро Геннадійович Пасічник, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри комп’ютерних наук

Олександр Володимирович Небожанов, Вінницький національний технічний університет

магістр кафедри комп’ютерних наук

Посилання

1. What is a virtual reality? [Electronic resource]. Access mode - https://futurum.today/shcho-take-virtualna-realnist

2. Nebozhanov O.V. (2017). Analysis of software for creating 3D scenes for virtual reality. Youth in technical sciences: research, problems, perspectives. III International Scientific and Practical Internet Conference.

3. Yarovoy AA, Kulik O., Kokryatskaya NI (2015) Parallel-hierarchical transformation of spot-based images based on Multi-GPU systems. Information Technology and Computer Engineering, 34, 3, 72-80.

4. Pasichnyk DG, Yarovoy AA (2016, March) Analysis of approaches to improving the quality of raster images based on GPGPU technology. XLV Scientific and Technical Conference of Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa, VNTU.

5. WorldMachine 2 [Electronic resource]. Access Mode - http://www.mrbluesummers.com/324/blog/world-machine-2-review-2

6. Textures [Electronic resource]. Access Mode - https://docs.unrealengine.com/latest/INT/Engine/Content/Types/Textures/

Опубліковано
2019-07-08
Як цитувати
[1]
А. Яровий, Л. Крилик, О. Кулик, Д. Пасічник, і О. Небожанов, Інформаційна технологія побудови 3D сцен для віртуальної реальності з підвищеною швидкодією, ОЕІЕТ, vol 36, № 2, с. 28-34, Лип 2019.
Розділ
Системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень