ЧАСТОТНО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ ВІБРОСИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ

  • В. В. Кухарчук Вінницький національний технічний університет
  • С. Ш. Кацив Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі розглянута частотно-часова технологія вібродіагностування машин. Пропонується використання для неї математичного апарату вейвлет-перетворень та аналізуються його переваги. Наводиться приклад дискретного вейвлет-перетворення довільного нестаціонарного сигналу та один з можливих алгоритмів його застосування.

Біографії авторів

В. В. Кухарчук, Вінницький національний технічний університет
д.т.н., проф., завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань
С. Ш. Кацив, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань
Як цитувати
[1]
В. В. Кухарчук і С. Ш. Кацив, ЧАСТОТНО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ ВІБРОСИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ, ОЕІЕТ, vol 17, № 1, с. 50-54, 1.
Розділ
Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів