МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МІКРОЕЛЕКТРОННОГО ЧАСТОТНОГО СЕНСОРА ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

  • О. В. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • А. О. Семенов Вінницький національний технічний університет
  • В. К. Задорожний Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі удосконалено математичну модель мікроелектронного частотного сенсора оптичного опромінення. Запропоновано нелінійну апроксимацію статичних характеристик транзисторної структури на основі НВЧ біполярного і польового транзисторів. Отримані співвідношення для інженерного розрахунку мікроелектронного частотного сенсора оптичного опромінення.

Біографії авторів

О. В. Осадчук, Вінницький національний технічний університет
д.т.н., професор, завідувач кафедри радіотехніки
А. О. Семенов, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., старший викладач кафедра радіотехніки
В. К. Задорожний, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент, доцент кафедра телекомунікаційних систем і телебачення
Як цитувати
[1]
О. В. Осадчук, А. О. Семенов, і В. К. Задорожний, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МІКРОЕЛЕКТРОННОГО ЧАСТОТНОГО СЕНСОРА ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, ОЕІЕТ, vol 17, № 1, с. 187-192, 1.
Розділ
Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу