АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ СЕСІЇ

  • С. В. Бевз Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Войтко Вінницький національний технічний університет
  • С. М. Бурбело Вінницький національний технічний університет
  • Т. О. Куба Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Сухоносов Вінницький національний технічний університет

Анотація

В даній статті розглядається питання автоматичного формування розкладу сесії на основі розроблених математичних моделей розрахунку пропорційних еквівалентів потоків дисциплін та нового ітераційного методу заповнення матриці часових інтервалів в сітці розкладу заліково-екзаменаційної сесії.

Біографії авторів

С. В. Бевз, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри електричних станцій і систем
В. В. Войтко, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення
С. М. Бурбело, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри математичного моделювання складних систем
Т. О. Куба, Вінницький національний технічний університет
магістрант кафедри інтелектуальних систем
О. О. Сухоносов, Вінницький національний технічний університет
магістрант кафедри обчислювальної техніки
Як цитувати
[1]
С. В. Бевз, В. В. Войтко, С. М. Бурбело, Т. О. Куба, і О. О. Сухоносов, АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ СЕСІЇ, ОЕІЕТ, vol 18, no 2, pp 5-12, 1.
Розділ
Принципові концепції та структурування різних рівнів освіти з оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій