СТАТИЧНІ ПОХИБКИ ГЕНЕРАТОРІВ КОМПЕНСУВАЛЬНОГО СИГНАЛУ ДЛЯ АЦП СЛІДКУВАЛЬНОГО ТИПУ ІЗ ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ

Автор(и)

  • О. Д. Азаров Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Дудник Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

генератор компенсувального сигналу, АЦП слідкувального типу, калібрування, вагова надлишковість

Анотація

В статті проведено аналіз статичних похибок генераторів компенсувального сигналу, побудованих на неточному ЦАП із ваговою надлишковістю, для багаторозрядних АЦП слідкувального типу. Складено математичні моделі статичних похибок генераторів компенсувального сигналу до та після коригування. Доведено, що застосування процедури самокалібрування ЦАП із ваговою надлишковістю, побудованих на неточних елементах, та запропонованих методів генерування компенсувального сигналу дає змогу істотно (на 2-3 порядки) зменшити абсолютну похибку і таким чином підвищити точність всього АЦП.

Біографії авторів

О. Д. Азаров, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки

О. В. Дудник, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри обчислювальної техніки

Посилання

Уолт Кестер. Аналого-цифровое преобразование /пер. с англ. Володина Е.Б. – М.: «Техносфера», 2007. – 1019.
Shaker, M.O. A 6-bit 130-MS/s low-power tracking ADC in 90 nm CMOS / M.O. Shaker, M.A. Bayoumi // 53rd IEEE international Midwest Symposium on Circuits and Systems. – Seattle, WA, August 1 – 4, 2010. – P. 304-308.
Азаров О. Д. Багаторозрядні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю, стійкі до параметричних відмов. Монографія / О.Д. Азаров, О.В. Кадук. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 150 с.
Грушвицкий Р. И. Аналого-цифровые периферийные устройства микропроцессорных систем / Р. И. Грушвицкий, А. Х. Мурсаев, В. Б. Смолов. – Л. : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. – 160 с.
Rombouts P. Comments on «Interstage Gain-Proration Technique for Digital-Domain Multistep ADC Calibration» / Rombouts P., Weyten L. // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – August 1999. – Vol. CAS-46. – P. 1114-1116.
Азаров О.Д. Основи теорії аналого-цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 260 с.
Микроэлектронные цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи информации / под ред. В. Б. Смолова. – Л. : Энергия, 1976. – 336 с.
Кадук О. В. Методичні похибки самокалібрування АЦП послідовного наближення із ваговою надлишковістю / Азаров О. Д., Кадук О. В. // Вісник Хмельницького національного
університету. – 2008. – № 5 (117). – С. 12–17.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 190

Як цитувати

[1]
О. Д. Азаров і О. В. Дудник, «СТАТИЧНІ ПОХИБКИ ГЕНЕРАТОРІВ КОМПЕНСУВАЛЬНОГО СИГНАЛУ ДЛЯ АЦП СЛІДКУВАЛЬНОГО ТИПУ ІЗ ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 23, вип. 1, с. 5–15, Жов 2013.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.