АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ З НЕПЕРЕРВНИМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИМ ТЕСТУВАННЯМ БІООБ’ЄКТА

Автор(и)

  • Г. І. Барило Національний університет «Львівська політехніка»
  • З. Ю. Готра Національний університет «Львівська політехніка»
  • А. М. Зазуляк Національний університет «Львівська політехніка»
  • О. О. Кіцера Національний медичний університет ім. Данила Галицького
  • О. Т. Кожухар Національний університет «Львівська політехніка»
  • Н. І. Кус Національний університет «Львівська політехніка»

Ключові слова:

оптико-електронна система, мікроконтролер, фотоприймач

Анотація

Показано перспективність безконтактного методу проведення лікувальних терапевтичних сеансів на основі запропонованої оптико-електронної системи програмованого лікувального сеансу з його неперервним контролем упродовж дії лікувального фактора. Реалізовано програмно-апаратний комплекс, що надає лікареві можливість проводити сеанс лікування в програмованому стимуляційному режимі, здійснювати поточне оцінювання ефективності лікувального сеансу та приймати рішення щодо корекцій режимів лікувального впливу, схеми лікування та його доцільності для конкретного пацієнта.

Біографії авторів

Г. І. Барило, Національний університет «Львівська політехніка»

к.т.н., доцент, ст. викл. кафедри «Електронні прилади»

З. Ю. Готра, Національний університет «Львівська політехніка»

д.т.н., проф., завідувач кафедри «Електронні прилади»

А. М. Зазуляк, Національний університет «Львівська політехніка»

спірант кафедри «Електронні прилади»

О. О. Кіцера, Національний медичний університет ім. Данила Галицького

доцент кафедри оториноларингології

О. Т. Кожухар, Національний університет «Львівська політехніка»

д.т.н., проф., професор кафедри «Електронні прилади»

Н. І. Кус, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри «Електронні прилади»

Посилання

1. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів: навч. посібник / В.Г. Абакумов, З.Ю. Готра, С.М. Злепко та ін. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 352 с.
2. Оптоелектронні медичні системи : навч. посібник / [Павлов С.В., Тимчик Г.С., Кожем’яко В.П. та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 156 с.
3. Активний оптоелектронний контроль фотомедичних технологій / З.Ю. Готра, О.Т. Кожухар, О.О. Кицера, А.М. Зозуляк, М.С. Скіра // Збірник праць. Перший Всеукраїнський з’їзд "Медична та біологічна інформатика і кібернетика" з міжнародною участю. – Київ. 23-26 червня 2010, с. 272.
4. Пристрій для світлолікування через зорові рецептори: патент 42525 України: МПК 6А 61N5/06 / Кожухар О.Т., Скунць Н.С., Зазуляк А.М.; власник патенту Національний університет "Львівська політехніка". – № u200900964; заявл. 09.02.2009; опубл. 10.07.2009, Бюл. № 13. – 2 с.: іл
5. Пристрій для фото стимуляційного лікування у гематології: патент 62114 України: МПК A61N 5/06 / Готра З.Ю., Кожухар О.Т., Івах М.С.; власник патенту Національний університет "Львівська політехніка". – № u201101315; заявл. 07.02.2011; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15. – 2 с.: іл.
6. Неінвазивний сенсорний пристрій для реєстрації зміни психофізичного стану людини: патент 60600 України: МПК G01N 21/84 / Готра З.Ю., Кожухар О.Т.,Зазуляк А.М., Кучак Є.В.; власник патенту Національний університет "Львівська політехніка". – № u201013916 ; заявл. 22.11.2010; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12. – 3 с.: іл.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 191

Як цитувати

[1]
Г. І. Барило, З. Ю. Готра, А. М. Зазуляк, О. О. Кіцера, О. Т. Кожухар, і Н. І. Кус, «АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ З НЕПЕРЕРВНИМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИМ ТЕСТУВАННЯМ БІООБ’ЄКТА», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 24, вип. 2, с. 81–85, Жов 2013.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають