ФІЗИЧНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • Й. І. Стенлець Східноукраїнський національний університету імені Володимира Даля
  • С. М. Злепко Вінницький національний технічний університет
  • С. П. Павлов Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

біологічний організм, дослідження, неінвазивні методи, діагностика, стан, температура, енергія, контроль, час, джерело

Анотація

У роботі наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень впливу температури на роботу біологічного організму, принципи діагностування стану людського організму при зміні його температури, причини її виникнення та перенесення. Показано, що перенесення теплової енергії призводить до зміни маси та кількості руху. Зміна температурного поля в біологічному організмі описується нелінійними диференціальними рівняннями.

Біографії авторів

Й. І. Стенлець, Східноукраїнський національний університету імені Володимира Даля

д.т.н, професор, завідувач кафедри комп'ютерно-інтегрованих систем управління Технологічного інституту

С. М. Злепко, Вінницький національний технічний університет

д.т.н, професор, завідувач кафедри проектування медико-біологічної апаратури

С. П. Павлов, Вінницький національний технічний університет

д.т.н, професор, завідувач кафедри загальної фізики та фотоніки

Посилання

1. Препедевтика внутренних болезней /Под ред. В.Х.Василенко, А.Л. Гребенева, Н.Д. Михайловой. – М.: Медицина, 1974. – 5.28 с.
2. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетики. – М.: Наука, 1987. -502.
3. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. – М.: Машгиз, 1962. – 368 с.
4. Лыков А.В.и Михайлов Ю.А. Теория тепло-и массопереноса. – М.: Госэнергоиздат, 1963. – 389с.
5. .Эккерт Э.Р., Дрейк Р.М. Теория тепло-и массообмена. - М.: Госэнергоиздат, 1962. – 562 с.
6. .Берд Р., Стьюарт В., Лайтфут Е. Явления переноса. – М.: Хмиия, 1974. – 688 с.
7. .;Рубинштейн Л.И. Проблема Стефана. – Рига: Изд-во «Звайгзне». 1967. – 168 с.
8. .Мак-Адамс В.Х. Теплопередача. Пер с англ..- М.: Металлургиздат, 1961. – 669 с.
9. .Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М.: Высш. шк., 1967. – 599 с.
10. Якоб М. Вопросы теплопередачи. Пер с англ..- М.: Издатинлит., 1960. – 517 с.
11. Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел.. Пер с англ.. – М.: Наука, 1964. – 487 с.
12. Де Гроот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика. Пер. С франц. – М.: Мир, 1964, - 456 с.
13. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. Пер. с франц. – М.: Издатинлит. – 127 с.
14. Беллман, Р. Калаба. Квазилинеаризация и краевые задачи. – М.: Изд-во «Мир», 1968. = 183 с.
15. Лионс Ж.Л., Мадженес Э. Неоднородные граничные задачи и их применение. – М. Мир, 1971. – 372 с.
16. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 286 с.
17. Стенцель Й.І. Математичне моделювання технологічних об‘єктів керування: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1993. – 328 с.
18. Стенцель Й.І., Поркуян О.В., Проказа О.І., Кузнєцова О.В. Нелінійні моделі багатопараметричних хімічних об’єктів керування з реологічними перетвореннями. //Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень – 2010». – Полтава, 2010, т.8. –С. 108-111.
19. Стенцель Й.І., Поркуян О.В., Проказа О.І. Дослідження вимірювального контролю технологічних параметрів при реологічних перетвореннях хімічних процесів. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. «Электроэнергетика и преобразовательная техника». – Харків: НТУ «ХПІ» -№19. – 2011. – С. 31-37.
20. Таганов И.Н. Моделирование процессов массо- и энергопереноса. – Л.: Химия, 1979. - 203 с.
21. Стенцель Й.І., Поркуян О.В., Проказа О.І. Основи теорії багатопараметричних об'єктів керування з реологічними переходами. Науковий журнал «Технологічні комплекси», Луцьк, №2, 2010. –с.46-51.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 237

Як цитувати

[1]
Й. І. Стенлець, С. М. Злепко, і С. П. Павлов, «ФІЗИЧНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 25, вип. 1, с. 66–72, Січ 2014.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають