АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТА КЛАСИФІКАЦІНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ СУЧАСНИХ ОБ‘ЄДНАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ЛІНІЙ ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

В. П. Кожем‘яко, В. І. Маліновський, М. Г. Тарновський, Я. І. Ярославський

Анотація


В роботі розглянуто технології та систематизовані технічні показники інформаційно-енергетичних мереж. Проведено аналіз технологій сучасних альтернативних джерел енергії на базі фотоелектричних перетворювачів в складі сучасних сонячних батареях. Проведено класифікаційний аналіз та вдосконалено класифікацію геоінформаційно-енергетичних мереж. Запропоновано підходи до створення нової моделі інформаційних мереж з розподіленими фотоелектричними джерелами живлення.

Ключові слова


геоінформаційно-енергетична марежа; фотоелектричний перетворювач; волоконно-оптичний канал

Повний текст:

PDF

Посилання


Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система, як глобальний засіб гармонійного вирішення проблем розвитку цивілізації / В. П. Кожем’яко, С. С. Білан, О. В. Кожем’яко, А. В. Кожем’яко // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2004. – №2(8), С. 5 – 10. – ISSN 1681-7893.

Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб: Издательство “Питер”, 1999. – 672с.

Антонов В.М. Сучасні комп‘ютерні мережі / В. М. Антонов. – Київ, «МК-Прес», 2005. – 478С.

Убайдулаев Р.Р. Волоконно-оптические сети [Текст] / Р. Р. Убайдуллаев. – М.: Эко-Тренз, 1998. – 268 с. – ISBN 5-88405-023-2.

Куссуль Н.Н. Grid-системы для задач исследования Земли. Архитектура, модели и технологии: [Монографія] / Н. Н. Куссуль, А. Ю.Шелестов. – К.: “Наукова думка”, 2008. – 452 c.

Коноплянский Д.К. PLC - передача данных по электрическим сетям. Последняя миля / Д.К. Коноплянский // Вестник связи. – 2004. – № 5. – С. 5-7. – ISSN 0320-8141.

Никифоров А. В. Технология PLC — телекоммуникации по сетям электропитания / А. В. Никифоров // Сети и системы связи. – 2002. – № 5. – С. 15-23. – ISSN 1605-5055.

Ben Carlin. European standards organisations make progress towards Smart Grid standards and reference architecture / Materials of Preparing the electricity networks of the future – CEN, CENELEC and ETSI have presented two interim reports to the European Commission. Brussels, 9 March 2012 // Communication UnitCEN-CENELEC Management Centre. [Електронний ресурс]. – Тип доступу World Wide Web: http://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/PR-2012-04.aspx

Smart Grid projects in Europe:lessons learned and current developments Vincenzo Giordano, Flavia Gangale, Gianluca Fulli (JRC-IE), Manuel Sanchez Jimenez (DG ENER)and Other JRC-IE contributors: [Materials of JRC European Commission] // Luxembourg: Publications Office of the European Union. –118p.

Науково-виробнича фірма "ГРІС" «Автоматизована геоінформаційна система моніторингу волоконно-оптичних телекомунікаційних мереж» (ГИС «Волоконно-оптические сети» система паспортизации): [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://gris.com.ua/?id=114&lan=ru

Васильев М.И. Геодезическое позиционирование магистральных газопроводов. Создание ГИС газотранспортной сети (Geodetic positioning of gas-main pipelines with GIS): [Матеріали ООО «Газпром трансгаз-Кубань», НПК «Бюро Кадастра Таганрога»] / Васильев М.И., Симоньянц Н.П. –.Сибирьсвет, 2012. – 32с.

Система передачи телеметрических данных по линиям электропередач: [Електронний ресурс] / Электронные системы, 2005, Режим доступу: World Wide Web, http://datapowersystem.com .

Оптико–електронна геоінформаційно–енергетична система тотального тестування і оптимального управління науково–освітянськими і бібліотечними ресурсами для створення і розвитку централізованої бази знань / В. П. Кожем‘яко, О. Г. Домбровський, І. Д. Івасюк, О. В. Шевченко, С. В. Дусанюк, С. С. Білан, А. В. Кожем‘яко // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2005. – №1(9). – С. 5-11.

Кожем‘яко В. П.. Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система управління інфраструктурою регіону / В. П. Кожем‘яко, О.А.Бойко // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2007. –№1(13) ). – С. 176 - 180.

Кожем‘яко В. П.. Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система біомедичного призначення / В. П. Кожем‘яко, С.В. Павлов, О. В. Шевченко, В. В. Дмитрук // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. №2(12) ). –С. 192 - 196.

Маліновський В. І. Аналіз сучасного стану розвитку геоінформаційно-енергетичних технологій / В. П. Кожем‘яко, В. І. Маліновський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2008. – №1(15). – С. 86-99.

Кожем‘яко В.П. Принципи побудови та структурна організація каналів для повністю оптичних геоінформаційно-енергетичних мереж / Кожем‘яко В.П., Маліновський В.І. // Вісник ВПІ.-2008.-№1-С.95-101.

Шевченко О.В. Паралельно-ієрархічні методи передачі та обробки інформації у автоматизованій геоінформаційно-енергетичні системі:дис.канд.техн.наук:спец.0513.06 / Шевченко Ольга Вікторівна.-К., 2006.171 с.

Маліновський В. І. Інформаційна мережа з об‘єднаними оптичними інтерфейс-каналами: дис. канд. техн. наук: 05.13.05 / Маліновський Вадим Ігоревич. – Вінниця, 2010. – 193с.

Маліновський В. І. Моделі волоконно-оптичних інтерфейс-каналів геоінформаційно-енергетичних мереж / В. П. Кожем‘яко, В. І. Маліновський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009. – № 1(17). – С. 179-193.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-2662 (Online), ISSN 1681-7893 (Print)