Структурно-зв’язностна модель фотоплетизмографічного сигналу

Автор(и)

  • Я. Г. Скорюкова Вінницький національний технічний університет
  • С. М. Марков Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

фотоплетизмографічний сигнал, структурно-зв’язностна модель, методи обробки фотоплетизмографічних сигналів

Анотація

У роботі запропоновано використання двовимірної структурно-зв'язностної моделі для моделювання фотоплетизмографічного сигналу та розроблено метод обробки вказаної моделі з метою отримання певних характеристик. Показана можливість використання даної моделі для задач діагностики судинних порушень в хребетно-рухомих сегментах.

Біографії авторів

Я. Г. Скорюкова, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки

С. М. Марков, Вінницький національний технічний університет

зав. лабараторіями кафедра лазерної та оптоелектронної техніки

Посилання

1. Павлов С. В. Фізичні основи біомедичної оптики : монографія / [Павлов С. В., Кожем’яко В. П. , Колісник П. Ф. та ін.]. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 152 с.
2. Мошкевич В. С. Фотоплетизмография (аппаратура и методы исследования). / В. С. Мошкевич — Москва : Медицина, 1970. — 208 с.
3. Павлов С. В. Оптико-електронні засоби діагностування патологій людини, пов’язаних з періферічним кровообігом : монографія / [Павлов С. В., Козловська Т. І., Василенко В. Б.]. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 140 с.
4. Малиновский Е. Л. Учебно-методическое пособие по использованию пальцевой фотоплетизмографии [Электронный ресурс]. 2009. Режим доступа : http://www.tokranmed.ru/metod/fpg_clinik_1.htm.
5. Патент України 6872. Спосіб діагностики судинних порушень в уражених хребетно-рухомих сегментах та пристрій для його здійснення / Кожемяко В. П., Павлов С. В., Коротко О. Ш., Чепорнюк С. В., Марков С. М., Колеснік П. Ф. // Б. В. «Промислова власність» №9/1 — 1995.
6. Павлов С. В. Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи : [Монографія] / С. В. Павлов, В. П. Кожем'яко, В. Г. Петрук та ін. — Вінниця : УНІВЕРСУМ — Вінниця, 2007. — 254 с.
7. Павлов С. В. Біомедичні оптико-електронні системи і апарати. Ч. 1. Неінвазивні методи діагностики серцево-судинної системи / С . В . П авлов, В . П . К ожем’яко, В. Г. Петрук, П. Ф. Колісник, С. М. Марков — Вінниця, 2003. — 142 с.
8. Скорюкова Я. Г., Мельник О. П., Кормановський С. І., Марков Д. С. Моделювання геометричних структур за ознаками зв’язності для задач розпізнавання // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка», Київ, 2011, випуск № 87, с. 342—346.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 277

Як цитувати

[1]
Я. Г. Скорюкова і С. М. Марков, «Структурно-зв’язностна модель фотоплетизмографічного сигналу», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 28, вип. 2, с. 41–47, Лют 2015.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.