Мультиспектральний телевізійний вимірювальний контроль екологічного стану водних об’єктів за параметрами фітопланктону

В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, А. О. Слободянюк, Я. І. Безусяк

Анотація


Здійснено математичне моделювання динаміки популяцій фітопланктону у водній екосистемі з урахуванням міжвидової взаємодії та забруднення біогенними та токсичними речовинами. Запропоновано спосіб мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю екологічного стану водних об’єктів за параметрами фітопланктону.


Ключові слова


екологічний контроль, засіб контролю, телевізійний вимірювальний контроль, водне середовище, фітопланктон

Повний текст:

PDF

Посилання


Шитиков В. К. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. / В. К. Шитиков, Г. С. Розенберг, Т. Д. Зинченко. — Тольятти: ИЭВР РАН, 2003. —463 с.

Дьяконов В. П. MathCAD 7.0 в математике, физике и в Internet / В. П. Дьяконов, И. В. Абраменкова. — М. : Нолидж, 1999. — 352 с.

Семенченко В. П. Принципы и системы биоиндикации текучих вод / В. П. Семенченко. — Минск : Орех, 2004. — 125 с.

Патент України №65329, МПК (2006) G01N 33/18 Спосіб біоіндикації водного середовища / Карпезо Ю.Г.; власник Інститут гідробіології НАНУ. — №u201015837 ; заявка 28.12.10 ; опубл. 12.12.11, Бюл. № 23.

Патент України №88673, МПК (2006) G01N 15/14 Спосіб ідентифікації фітопланктонних водоростей у пробах води з водних об`єктів / Аристархова Е. О.; Єльнікова Т. О.; Подчашинський Ю. О.; власник Житомирський державний технологічний університет. — № a200709275 ; заявка 14.08.07 ; опубл. 10.11.09, Бюл. № 21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-2662 (Online), ISSN 1681-7893 (Print)