ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЗНАК РОЗПІЗНАВАННЯ МОВЦІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗАГОРТАЛЬНИХ НЕЙРОМЕРЕЖ

Автор(и)

  • М. М. Биков Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Ковтун Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

автоматизована система розпізнавання мовців критичного застосування, розпізнавання образів, цифрова обробка сигналів, кепстральний аналіз, згортальна нейромережа

Анотація

У статті автори навели результати дослідження ефективності спектральних ознак для прийняття рішень автоматизованою системою розпізнавання мовців критичного застосування із згортальним нейромережевим класифікатором глибокого навчання, використання якого зумовило представлення інформативних ознак у графічному вигляді.

Біографії авторів

М. М. Биков, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент, професор кафедри комп’ютерних систем управління

В. В. Ковтун, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем управління

Посилання

1. Critical system — Wikipedia [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_system.
2. Биков М. М. Аналіз ефективності ідентифікації мовця за частотою основного тону /
М. М. Биков, В. В. Ковтун. — Вісник Хмельницького національного університету. — 2004. — № 2. — Ч.1. — Т. 2 (60). — С. 20—23.
3. Рабинер Л. Цифровая обработка речевых сигналов / Л. Рабинер, Р. Шафер. — М. : Радио и связь, 1981. — 496 с.
4. Hermansky H. RASTA processing of speech / H. Hermansky, N. Morgan. — IEEE Trans. Speech and Audio Processing. — 1994. — 2, N 6. — P. 578—589.
5. Hermansky H. Perceptual Linear Prediction (PLP) analysis of speech / H. Hermansky. — J. Acoust. Soc. America. — 1990. — 87. — P. 1738—1753.
6. rasta-plp speech analysis — ICSI [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.icsi.berkeley.edu/pubs/techreports/tr-91-069.pdf.
7. Perceptual Linear Predictive (PLP) Analysis of Speech [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://seed.ucsd.edu/mediawiki/images/5/5c/PLP.pdf
8. CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition [Електронний ресурс] —
Режим доступу: http://cs231n.github.io/convolutional-networks/
9. Caffe | Deep Learning Framework [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://caffe.berkeleyvision.org/.
10. An overview of gradient descent optimization algorithms [Електронний ресурс] —
Режим доступу: http://sebastianruder.com/optimizing-gradient-descent/.
11. NOIZEUS: Noisy speech corpus - Univ. Texas-Dallas [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://ecs.utdallas.edu/loizou/speech/noizeus/.

=============REFERENCES================
1. Critical system — Wikipedia [Yelektronniy resurs] — Rezhim dostupu: https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_system.
2. Bikov M. M. Analíz yefektivností ídentifíkatsíí̈ movtsya za chastotoyu osnovnogo tonu /
M. M. Bikov, V. V. Kovtun. — Vísnik Khmel'nits'kogo natsíonal'nogo uníversitetu. — 2004. —
№ 2. — CH.1. — T.2(60). — S. 20—23.
3. Rabiner L. Tsifrovaya obrabotka rechevykh signalov / L. Rabiner, R. Shafer. — M. : Radio i svyaz', 1981. — 496 s.
4. Hermansky H. RASTA processing of speech / H. Hermansky, N. Morgan. — IEEE Trans. Speech and Audio Processing. — 1994. — 2, N 6. — P. 578—589.
5. Hermansky H. Perceptual Linear Prediction (PLP) analysis of speech / H. Hermansky. — J. Acoust. Soc. America. — 1990. — 87. — P. 1738—1753.
6. rasta-plp speech analysis — ICSI [Yelektronniy resurs] — Rezhim dostupu: http://www.icsi.berkeley.edu/pubs/techreports/tr-91-069.pdf.
7. Perceptual Linear Predictive (PLP) Analysis of Speech [Yelektronniy resurs] — Rezhim dostupu: http://seed.ucsd.edu/mediawiki/images/5/5c/PLP.pdf
8. CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition [Yelektronniy resurs] — Rezhim dostupu: http://cs231n.github.io/convolutional-networks/
9. Caffe | Deep Learning Framework [Yelektronniy resurs] — Rezhim dostupu: http://caffe.berkeleyvision.org/.
10. An overview of gradient descent optimization algorithms [Yelektronniy resurs] — Rezhim dostupu: http://sebastianruder.com/optimizing-gradient-descent/.
11. NOIZEUS: Noisy speech corpus — Univ. Texas-Dallas [Yelektronniy resurs] — Rezhim dostupu: http://ecs.utdallas.edu/loizou/speech/noizeus/.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 241

Опубліковано

2017-04-13

Як цитувати

[1]
М. М. Биков і В. В. Ковтун, «ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЗНАК РОЗПІЗНАВАННЯ МОВЦІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗАГОРТАЛЬНИХ НЕЙРОМЕРЕЖ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 32, вип. 2, с. 22–28, Квіт 2017.

Номер

Розділ

Системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.