Принципи побудови телемедичних мереж і систем на основі волоконно-оптичних каналів зв’язку у Вінницькій області

Автор(и)

  • Ярослав Іванович Ярославський ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
  • Сергій Володимирович Павлов Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Володимирович Костюк ТОВ "Альфаметрік", Вінниця
  • Сергій Васильович Тимчик Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1681-7893-2021-42-2-84-95

Ключові слова:

fiber-optic communication channels, telemedicine networks and systems, DICOM standard, medical information

Анотація

В статті зроблений висновок з використанням бібліосемантичного підходу щодо перспективності створення оптоелектронних мереж для обміну телемедичними даними, сформулював коло невирішених задач і визначив основні напрямки їх розвитку. Розроблення на основі моделі інформаційного каналу передачі телемедичних даних волоконно-оптичного каналу зв’язку для обміну телемедичною інформацією з додатковим введенням до його структури оптичних підсилювачів з автоматичним регулюванням підсилення (АРП) і блоку автоматичного контролю і діагностики оптичного кабелю забезпечило дистанційний автоматичний контроль з визначеннмя стану волокна кабелю; автоматичну діагностику стану кабелю з точним визначенням місця і характеру пошкодження, прив’язку рефлекторів до географічної карти місцевості та аналіз змін параметрів ВОКЗ в часі, що в кінцевому результаті підвищило достовірність і покращило якість передачі біомедичної інформації.
Розроблення волоконно-оптичної телемедичної мережі для обміну по волоконно-оптичних
каналах зв’язку оперативними результатами телемедичної діагностики і моніторингу стану здоров’я пацієнтів у віддалених районах Вінницької області в перспективі забезпечить її адаптацію під стандарт DICOM, інформаційну підтримку прийняття рішень, гнучку систему управління роботою мережі з дотриманням вимог по захисту персональних даних пацієнтів.

Біографії авторів

Ярослав Іванович Ярославський, ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

старший викладач кафедри біомедичної інженерії,
Національний університет «Одеська Політехніка, директор

Сергій Володимирович Павлов, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор кафедри біомедичної інженерії та оптико-
електронних систем

Сергій Володимирович Костюк, ТОВ "Альфаметрік", Вінниця

директор

Сергій Васильович Тимчик, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент, декан факультету інформаційних електронних
систем

Посилання

Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система, як глобальний засіб гармонійного

вирішення проблем розвитку цивілізації/ [В. П. Кожем'яко, С. С. Білан, О. В. Кожем'яко, А. В.

Кожем'яко] //Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2004. — № 2 (8). — С

—10. — ISSN 1681-7893.

Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А.

Олифер. — СПб : изд-во «Питер», 1999. — 672 с.

Антонов В. М Сучасні комп'ютерні мережі / В. М. Антонов. — Київ : МК-Прес, 2005. — 478 с.

Убайдулаев Р. Р. Волоконно-оптические сети / Р. Р. Убайдуллаев. — М.: Эко-Тренз, 1998. — 268 с. —

ISBN 5-88405-023-2.

Куссуль Н. Н. Grid-системы для задач исследования Земли. Архитектура, модели и технологии / Н.

Н. Куссуль, А. Ю.Шелестов. — К. : Наукова думка, 2008. — 452 с.

Круцкевич Н. Принципи паралелізму при побудові багаторівневих розподілених комп'ютерних мереж /

Н. Круцкевич // Вісник національного університету «Львівська політехніка». — 2003. — № 477. — С

—191. — ISSN: 0321-0499.

Кожем'яко В. П. Принципи побудови та структурна організація каналів для повністю оптичних

геоінформаційно-енергетичних мереж / В. П. Кожем'яко, В. І. Маліновський // Вісник Вінницького

політехнічного інституту. — 2008. — № 1.—С 95—101.

Кожем'яко В. П. Спосіб побудови та методика створення уніфікованої системи трансформації

довжин хвиль / B.П. Кожем'яко, О. В. Шевченко, Я. І. Ярославський // Оптико-електронні

інформаційно-еиергетичні технології. —№2 (1 2) . — 2007. — С 78—86.

Kurtz S. Opportunities and Challenges for Development of a Mature Concentrating Photovoltaic Power

Industry: [Електронний ресурс] / Kurtz S. // Materials of USA National Laboratory of Renewiavabile

Energy (USA). — P. 5 (PDF: p. 8). — Retrieved 08 February 2012. —Режим доступу :

http://www.nrel.gov/docs/fyl losu743208.pdf.

Локальні, геоінформаційно-енергетичні мережі на новітніх волоконно-оптичних лініях із

спектротрансформаторним живленням / [В. П. Кожем'яко, В. 1. Маліновський, Я. І. Ярославський,

В. В. Мороз ] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — № 2 (24). — 2012 р. —

С 137—146.

Никифоров А. В. Технология PLC — телекоммуникации по сетям электропитания / А. В.

Никифоров // Сети и системы связи. – 2002. – № 5. – С. 15-23. – ISSN 1605-5055.

Ben Carlin. European standards organisations make progress towards Smart Grid standards and

reference architecture / Materials of Preparing the electricity networks of the future – CEN, CENELEC

and ETSI have presented two interim reports to the European Commission. Brussels, 9 March 2012

// Communication UnitCEN-CENELEC Management Centre. [Електронний ресурс]. – Тип доступу

World Wide Web: http://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/PR-2012-04.aspx

Smart Grid projects in Europe:lessons learned and current developments Vincenzo Giordano, Flavia

Gangale, Gianluca Fulli (JRC-IE), Manuel Sanchez Jimenez (DG ENER)and Other JRC-IE contributors:

[Materials of JRC European Commission] // Luxembourg: Publications Office of the European Union. –

p.

Науково-виробнича фірма "ГРІС" «Автоматизована геоінформаційна система моніторингу

волоконно-оптичних телекомунікаційних мереж» (ГИС «Волоконно-оптические сети» система

паспортизации): [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://gris.com.ua/?id=114&lan

Кожем‘яко В. П. Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система управління

інфраструктурою регіону / В. П. Кожем‘яко, О.А.Бойко // Оптико-електронні інформаційно-

енергетичні технології. – 2007. –№1(13) ). – С. 176 – 180.

Кожем‘яко В. П.. Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система біомедичного

призначення / В. П. Кожем‘яко, С.В. Павлов, О. В. Шевченко, В. В. Дмитрук // Оптико-

електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. №2(12) ). –С. 192 – 196.

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ (INTERNET,

INTRANET ТОЩО) ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖАХ

Wójcik W., Pavlov S., Kalimoldayev M. Information Technology in Medical Diagnostics II. London:

(2019). Taylor & Francis Group, CRC Press, Balkema book. – 336 Pages.

Владимирский А.В. Первичная телемедицинская консультация «пациент-врач»: первая

систематизация методологии / Журнал телемедицины и электронного зравоохранения. 2017. – №2.

С.109-121.

Осташко Г. В. Концептуальні основи створення міжрегіональної телемедичної мережі / Г. В.

Осташко // Український журнал телемедицини та медичної телематики. - 2012. - Т. 10. - №2. - С.

-25.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 148

Опубліковано

2022-10-26

Як цитувати

[1]
Я. І. Ярославський, С. В. Павлов, С. В. Костюк, і С. . В. Тимчик, «Принципи побудови телемедичних мереж і систем на основі волоконно-оптичних каналів зв’язку у Вінницькій області», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 42, вип. 2, с. 84–95, Жов 2022.

Номер

Розділ

Волоконно-оптичні технології в інформаційних (internet, intranet тощо) та енергетичних мережах

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>