ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАРІАНТНОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДО ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ТА МАСШТАБІВ В АДАПТИВНИХ РОБОТАХ

  • Р. К. Мамедов
  • Т. Ч. Алиев

Анотація

У статті наведені галузі науки й техніки, у яких активно використовуються адаптивні роботи. Зазначено основні причини, що заважають їхньому розвитку. Зроблено аналіз основних напрямків розвитку адаптивних роботів. Обрано основний чутливий орган адаптивних роботів і зроблено аналіз параметрів, що характеризують його ефективність. Наведено теоретичні й практичні основи процесу формування ознак, інваріантні до масштабних змін образів, що розпізнаються. Запропоновано нову формулу оцінки міри близькості між об’єктами. Наведено результати комп’ютерного моделювання залежностей зміни міри близькості між об’єктами від зміни масштабу зображення й від зміни адитивної і мультиплікативної похибок вимірювання. Показано, що при рівно точних вимірах, за рахунок мінімізації похибок оцінки міри близькості між об’єктами, підвищується вірогідність розпізнавання зображень. Зроблено висновок про переваги запропонованої формули в порівнянні з існуючими.
Як цитувати
[1]
Р. К. Мамедов і Т. Ч. Алиев, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАРІАНТНОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДО ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ТА МАСШТАБІВ В АДАПТИВНИХ РОБОТАХ, ОЕІЕТ, vol 17, № 1, с. 26-31, 1.
Розділ
Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів