МОДЕЛЬ ПОГЛИНАННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННОГО НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ТРАНСПАРАНТА З ДВОХВИЛЬОВИМ КЕРУВАННЯМ

Автор(и)

  • Г. Л. Лисенко Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Мялківська Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

напівпровідниковий транспарант, електроабсорбційний модулятор, поглинання, квантові ями

Анотація

В статті проведено аналіз моделі поглинання випромінювання для оптоелектронного напівпровідникового транспаранта з двохвильовим керуванням, а також виконано оцінку адекватності запропонованої моделі.

Біографії авторів

Г. Л. Лисенко, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент, професор кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

І. В. Мялківська, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., асистент кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

Посилання

1. Смит Р. Полупроводники: Пер. с англ. / Смит Р. - М. : Мир, 1982. – 560 с.
2. Оптические свойства полупроводников (полупроводниковые соединения типа АIIIВV)/ Под ред. Р. Уиллардсона и А Бира. Пер. с англ. М.: Мир, 1970. – 488 с.
3. Мялківська І. В. Оптоелектронний пристрій на основі транспарантів з повним набором логічних операцій для роботи з матрицями / Г. Л. Лисенко, І. В. Мялківська, О. В. Дюдюн // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009р. – № 1(17). – С. 71 – 76.
4. Пат. України, МПК8 G 09 G 3/14. Оптоелектронний повний суматор/
Лисенко Г. Л., Мялківська І. В., Дюдюн О. В.; заявник і патентовласник ВНТУ. - № 200901300; заявл.16.02.09.
5. Мялківська І.В. Оптичні транспаранти з багатохвильовим керуванням для паралельної обробки даних у матричних спецобчислювачах / Г.Л. Лисенко, І. В. Мялківська // PHOTONICS-ODS 2008: міжнар. конф. з оптоелектронних інформаційних технологій: тези допов. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – С. 48 – 49
6. Vijit Sabnis. Optically-controlled electroabsorption modulators for future generation optical networks// A dissertation submitted to the department of applied physics and the committee on graduate studies of Stratford University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 2003. – 166р.
7. Noah Charles Helman. Optoelectronic modulators for optical interconnects// A dissertation submitted to the department of applied physics and the committee on graduate studies of Stratford University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 2005. – 178 р.
8. Bianca Elizabeth Nelson Keller. Wavelength division multiplexed optical interconnects using short pulses// A dissertation submitted to the department of applied physics and the committee on graduate studies of Stanford University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 2002. - P.48.
9. Gordon Arthur Keller. Optical interconnects to silicon CMOS: integrated optoelectronic modulators and short pulse systems// A dissertation submitted to the department of applied physics and the committee on graduate studies of Stanford University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 2002. – 182 p.
10. Excitons in resonant coupling of quantum wells/ A. M. Fox, D. A. B. Miller,
G. Livescu [and other]// Physical Review B. – 1990. - Vol. 42, № 3. – Р. 1841-1844
11. Грибковский В П. Теория поглощения и испускания света в полупроводниках / Грибковский В. П. - Минск: Наука и техн., 1975. – 322с.
12. Мялківська І. Дослідження оптичних властивостей напівпровідникових матеріалів типу АIIIВV для виготовлення транспарантів / Геннадій Лисенко, Ірина Мялківська // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006р. – № 2(12). – С. 171 – 177.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 221

Як цитувати

[1]
Г. Л. Лисенко і І. В. Мялківська, «МОДЕЛЬ ПОГЛИНАННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННОГО НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ТРАНСПАРАНТА З ДВОХВИЛЬОВИМ КЕРУВАННЯМ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 27, вип. 1, с. 73–80, Сер 2014.

Номер

Розділ

Оптична і квантова електроніка в комп'ютерних та інтелектуальних технологіях

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають