Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі

Автор(и)

  • С. В. Івасьєв Тернопільський національний економічний університет, Україна
  • І. З. Якименко Тернопільський національний економічний університет, Україна
  • М. М. Касянчук Тернопільський національний економічний університет, Україна

Ключові слова:

теоретико-числовий базис, система залишкових класів, символи Якобі, залишки квадратів, багато розрядні числа

Анотація

В роботі викладено теоретичні основи пошуку символів Якобі, обґрунтовано необхідність та актуальність розробки методів пошуку символів Якобі. Проведений аналіз існуючих методів визначення квадратного лишку за модулем. Досліджено алгоритм пошуку символів Якобі. Запропоновано вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі. Досліджено властивості квадратів в системі залишкових класів. Здійснено оцінку складностей та проведено порівняльний аналіз розробленого та існуючого алгоритмів пошуку символів Якобі.

Біографії авторів

С. В. Івасьєв, Тернопільський національний економічний університет, Україна

аспірант кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем

І. З. Якименко, Тернопільський національний економічний університет, Україна

к. т. н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії

М. М. Касянчук, Тернопільський національний економічний університет, Україна

к. ф-м. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії

Посилання

1. Николайчук, Я. М. Коди поля Галуа : теорія та застосування : монографія /
Я. М. Николайчук. — Тернопіль : Тернограф, 2012. — 576 с.
2. Задірака В. К., Кудін А. М., Людвиченко В. О., Олексюк О. С. Комп’ютерні технології криптографічного захисту інформації на спеціальних цифрових носіях : Навчальний посібник. Київ-Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — 272 с.
3. Якименко І. З. , Касянчук М. М. Теоретичні основи зменшення часової та апаратної складності систем захисту інформаційних потоків на основі еліптичних кривих з використанням теоретико-числового базису Радемахера-Крестенсона // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». — № 694. — 2012. — с. 118—125.
4. Івасьєв С. В. Метод факторизації великорозрядних чисел у базисі Радемахера / С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехника», 2012. т. № 745:Комп'ютерні системи та мережі. — С. 85—91.REFRENCES
1. Nykolaichuk Y. M., codes Galois fields: theory and application: monograph / Y. M. Nykolaichuk. - Ternopol: Ternohraf, 2012. — 576 p.
2. Zadiraka V. K., Kudin A. M., Lyudvychenko V. A., Oleksyuk A. S. Computer Technology cryptographic protection of information on special digital media: Textbook. Kyiv, Ternopil, textbooks, 2007. — 272 p.
3. Yakimenko I. Z., Kasyanchuk M. M. Theoretical Foundations of reducing the time and complexity of hardware systems to protect information flows based on elliptic curves using theoretical and numerical basis Rademacher-Krestenson // Proceedings of the National University «Lviv Polytechnic» «Computer systems and networks». — № 694 2012. — p. 118—125.
4. Ivasyev S. V. Factorization method multi-bit number numbers in the basis Rademacher /
S. V. Ivasyev // Proceedings of the National University «Lviv Polytechnic». — Lviv: Izd Nat. Univ «Lviv. politehnyka» t.№ 2012. 745: Computer systems and networks. — S. 85—91.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 255

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, і М. М. Касянчук, «Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 29, вип. 1, с. 45–50, Лип 2015.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.