Створення діалогової системи для текстового навчального контенту

Автор(и)

  • О. В. Бісікало Вінницький національний технічний університет
  • С. М. Довгалець Вінницький національний технічний університет
  • А. І. Лісовенко Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

Інформаційна технологія, діалогова система, текстовий навчальний контент, сила зв’язків, словоформи, нечітке відношення, композиція

Анотація

Статтю присвячено актуальній тематиці створення діалогових систем, які здатні давати відповіді користувачам в залежності від вміщеного до них текстового навчального контенту. Для підтримки діалогу запропоновано модель бази знань на основі одиниці та нечіткого відношення сенсу. Лексичні знання вилучаються з тексту шляхом оброблення синтаксичних зв’язків між словоформами всіх його речень, а відповідь генерується як композиція нечітких відношень за формальним критерієм. Інформаційну технологію підтримки діалогу апробовано на  тестовому прикладі, який демонструє у відповідях поєднання інформації з кількох речень.

Біографії авторів

О. В. Бісікало, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор кафедри АІВТ, декан ФКСА

С. М. Довгалець, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри АІВТ

А. І. Лісовенко, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри АІВТ

Посилання

1. Natural Language Processing: Integration of Automatic and Manual Analysis [Electronic resource]. – Technischen Universität Darmstadt, 2014. – Available at: \www/URL: http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/4151/1/rec-thesis-final.pdf. – 21.04.2015.
2. Бісікало О.В. Формальні методи образного аналізу та синтезу природно-мовних конструкцій : монографія [Текст] / О. В. Бісікало // – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 316 с. – ISBN 978-966-641-528-1.
3. Штовба С.Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику /С.Д. Штовба // [Електронный ресурс]. – Доступ: \www/URL: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/1_5.php.
4. Чайников С.И. принципы организации вычислений на базе граф-модели предметной области /С.И Чайников, А.С. Солодовников // [Електронный ресурс]. – Доступ: \www/URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/3099/1/%D1%81%D1%821%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82.pdf


REFERENCES
1. Natural Language Processing: Integration of Automatic and Manual Analysis [Electronic resource]. – Technischen Universität Darmstadt, 2014. – Available at: \www/URL: http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/4151/1/rec-thesis-final.pdf. – 21.04.2015.
2. Bisikalo O. V. Formalni metodi obraznogo analizu ta sintezu prirodno-movnih konstruktsiy : monografiya [Tekst] / O. V. Bisikalo // – Vinnitsya : VNTU, 2013. – 316 s. – ISBN 978-966-641-528-1.
3. Shtovba S. D. Vvedenie v teoriyu nechetkih mnozhestv i nechetkuyu logiku /S. D. Shtovba // [Elektronnyiy resurs]. – Dostup: \www/URL: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/1_5.php.
4. Chaynikov S. I. printsipyi organizatsii vyichisleniy na baze graf-modeli predmetnoy oblasti /S. I Chaynikov, A. S. Solodovnikov // [Elektronnyiy resurs]. – Dostup: \www/URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/3099/1/%D1%81%D1%821%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82.pdf

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 380

Опубліковано

2016-04-14

Як цитувати

[1]
О. В. Бісікало, С. М. Довгалець, і А. І. Лісовенко, «Створення діалогової системи для текстового навчального контенту», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 30, вип. 2, с. 5–11, Квіт 2016.

Номер

Розділ

Принципові концепції та структурування різних рівнів освіти з оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.