Поліпшення якості зображень

Автор(и)

  • В. П. Майданюк Вінницький національний технічний університет
  • І. Р. Арсенюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

цифровий, фільтр, зображення, якість, кодування

Анотація

В роботі розглянуто та досліджено методи поліпшення візуальної якості зображень. Показано, що методи з просторовою обробкою досить ефективні і не вимагають значних обчислювальних затрат. Для виконання моделювання методів поліпшення якості зображення розроблено власний програмний продукт, який дозволяє виконувати дослідження і поліпшення якості зображень з використанням різних методів з можливістю завдання довільних  фільтруючих масок, моделювання показало відповідність практичних результатів теоретичним, що свідчить про достовірність запропонованих підходів та повну працездатність розробленого програмного продукту. Програмний продукт може знайти застосування як в наукових дослідженнях так і в навчальному процесі.

Біографії авторів

В. П. Майданюк, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення

І. Р. Арсенюк, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук

Посилання

1. Методы компьютерной обработки изображений / Под ред. В. А. Сойфера. — 2-е изд., исп. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 784 с.
2. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — Москва: Техносфера, 2005. — 1072 с.
3. Прэтт У. Цифровая обработка изображений : пер. с англ./ У. Прэтт. — М. : Мир,1982. — Кн.2. — 480 с.
4. Фисенко В. Т. Компьютерная обработка и распознавание изображений : учеб. пособие /
В. Т. Фисенко, Т. Ю. Фисенко. — СПб : СПбГУ ИТМО, 2008. — 192 с.
5. Небольшие заметки по поводу состояния рынка цифровых видеокамер: [сайт]. Режим доступу : http://videoeditor2005.narod.ru/kamera/tendez.html (дата звернення 20.09.2015). — Назва з екрана.
6. Майданюк В. П. Навчальний посібник. Кодування зображень / В. П. Майданюк. — Вінниця: ВДТУ, 2000. — 62 с.
7. Троелсен. Э. С# и платформа .NET. Библиотека программиста / Э. Троелсен. — СПб. : Питер, 2004. —796 с.REFERENCES
1. Metody komp'juternoj obrabotki izobrazhenij / Pod red. V. A. Sojfera. — 2-e izd., isp. — M.: FIZMATLIT, 2003. — 784 s.
2. Gonsales R. Cifrovaja obrabotka izobrazhenij / R. Gonsales, R. Vuds. — Moskva: Tehnosfera, 2005. — 1072 s.
3. Prjett U. Cifrovaja obrabotka izobrazhenij: Per. s angl./ U. Prjett. — M.: Mir,1982. — Kn.2. —
480 s.
4. Fisenko V. T. Komp'juternaja obrabotka i raspoznavanie izobrazhenij: ucheb. posobie /
V. T. Fisenko, T. Ju. Fisenko. — SPb : SPbGU ITMO, 2008. — 192 s.
5. Nebol'shie zametki po povodu sostojanija rynka cifrovyh videokamer: [sajt]. Rezhim dostupu: http://videoeditor2005.narod.ru/kamera/tendez.html (data zvernennja 20.09.2015). — Nazva z ekrana.
6. Majdanjuk V. P. Navchal'nij posіbnik. Koduvannja zobrazhen'/ V. P. Majdanjuk. — Vіnnicja: VDTU, 2000. — 62 s.
7. Troelsen. Je. S# i platforma .NET. Biblioteka programmista/ Je. Troelsen. — SPb. : Piter, 2004. —796 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 359

Опубліковано

2016-04-14

Як цитувати

[1]
В. П. Майданюк і І. Р. Арсенюк, «Поліпшення якості зображень», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 30, вип. 2, с. 19–32, Квіт 2016.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають