ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

Автор(и)

  • А. А. Яровий Вінницький національний технічний університет
  • Л. М. Ваховська Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Поперечний Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

дистанційне зондування Землі, розпізнавання зображень, SIFT, BRISK, SURF

Анотація

Здійснено аналіз методів та моделей розпізнавання зображень дистанційного зондування Землі. На основі експериментальних досліджень сформовано рекомендації щодо ефективного застосування методів розпізнавання зображень дистанційного зондування Землі.

Біографії авторів

А. А. Яровий, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерних наук

Л. М. Ваховська, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри комп’ютерних наук, Вінницький національний технічний університет

С. В. Поперечний, Вінницький національний технічний університет

магістрант кафедри комп’ютерних наук

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Проклад Г. Г. Гриднев С. П. Геодезия учебное пособие для вузов / Г. Г. Проклад,
С. П. Гриднев. — М. : Академический проект, 2006. — 368 с.
2. Поперечний С. В. Аналіз підходів до оброблення цифрових зображень дистанційного зондування Землі [Електронний ресурс]: Конференції ВНТУ / Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/1052/642 —
Назва з екрану.
3. Распознавание образов [Електронний ресурс]: Хабрахабр / Режим доступу : https://habrahabr.ru/post/208090/ - Назва з екрану.
4. SIFT [Електронний ресурс]: Хабрахабр / Режим доступу : https://habrahabr.ru/ post/106302/ — Назва з екрану.
5. SURF [Електронний ресурс]: Хабрахабр / Режим доступу : https://habrahabr.ru/ post/152679/ — Назва з екрану.
6. BRISK [Електронний ресурс]: Роботи / Режим доступу : https://www.robots.ox.ac.uk/ ~vgg/rg/papers/brisk.pdf — Назва з екрану.
7. Яровий А. А. Аналіз методів та моделей розпізнавання зображень дистанційного зондування Землі / Яровий А. А., Поперечний С. В. : Збірник праць X Міжнародної науково-практичної конференції [Інтернет-Освіта-Наука (ІОН-2016)], (Вінниця, 11—-14 жовтня 2016 р.) — Вінниця, ВНТУ, 2016. — С. 97—100.

================REFERENCES=============
1. Proklad G.G. Gridnev S.P. Geodeziya uchebnoye posobiye dlya vuzov / G. G. Proklad,
S. P. Gridnev — M. : Akademicheskiy proyekt, 2006. — 368 s.
2. Poperechniy S. V. Analíz pídkhodív do obroblennya tsifrovikh zobrazhen' distantsíynogo zonduvannya Zemlí [Yelektronniy resurs]: Konferentsíí̈ VNTU / Rezhim dostupu: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/1052/642 —
Nazva z yekranu.
3. Raspoznavaniye obrazov [Yelektronniy resurs]: Khabrakhabr / Rezhim dostupu: https://habrahabr.ru/post/208090/ — Nazva z yekranu.
4. SIFT [Yelektronniy resurs]: Khabrakhabr / Rezhim dostupu: https://habrahabr.ru/ post/106302/ — Nazva z yekranu.
5. SURF [Yelektronniy resurs]: Khabrakhabr / Rezhim dostupu: https://habrahabr.ru/ post/152679/ — Nazva z yekranu.
6. BRISK [Yelektronniy resurs]: Roboti / Rezhim dostupu: https://www.robots.ox.ac.uk/ ~vgg/rg/papers/brisk.pdf - Nazva z yekranu.
7. Yaroviy A. A. Analíz metodív ta modeley rozpíznavannya zobrazhen' distantsíynogo zonduvannya Zemlí / Yaroviy A. A., Poperechniy S. V. : Zbírnik prats' X Mízhnarodnoí̈ naukovo-praktichnoí̈ konferentsíí̈ [Ínternet-Osvíta-Nauka (ÍON-2016)], (Vínnitsya, 11—14 zhovtnya 2016 r.) –—Vínnitsya, VNTU, 2016. — s. 97—100.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 262

Опубліковано

2017-04-07

Як цитувати

[1]
А. А. Яровий, Л. М. Ваховська, і С. В. Поперечний, «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 31, вип. 1, с. 13–19, Квіт 2017.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>