ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

А. А. Яровий, Л. М. Ваховська, С. В. Поперечний

Анотація


Здійснено аналіз методів та моделей розпізнавання зображень дистанційного зондування Землі. На основі експериментальних досліджень сформовано рекомендації щодо ефективного застосування методів розпізнавання зображень дистанційного зондування Землі.


Ключові слова


дистанційне зондування Землі, розпізнавання зображень, SIFT, BRISK, SURF

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Проклад Г. Г. Гриднев С. П. Геодезия учебное пособие для вузов / Г. Г. Проклад,

С. П. Гриднев. — М. : Академический проект, 2006. — 368 с.

Поперечний С. В. Аналіз підходів до оброблення цифрових зображень дистанційного зондування Землі [Електронний ресурс]: Конференції ВНТУ / Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/1052/642 —

Назва з екрану.

Распознавание образов [Електронний ресурс]: Хабрахабр / Режим доступу : https://habrahabr.ru/post/208090/ - Назва з екрану.

SIFT [Електронний ресурс]: Хабрахабр / Режим доступу : https://habrahabr.ru/ post/106302/ — Назва з екрану.

SURF [Електронний ресурс]: Хабрахабр / Режим доступу : https://habrahabr.ru/ post/152679/ — Назва з екрану.

BRISK [Електронний ресурс]: Роботи / Режим доступу : https://www.robots.ox.ac.uk/ ~vgg/rg/papers/brisk.pdf — Назва з екрану.

Яровий А. А. Аналіз методів та моделей розпізнавання зображень дистанційного зондування Землі / Яровий А. А., Поперечний С. В. : Збірник праць X Міжнародної науково-практичної конференції [Інтернет-Освіта-Наука (ІОН-2016)], (Вінниця, 11—-14 жовтня 2016 р.) — Вінниця, ВНТУ, 2016. — С. 97—100.

================REFERENCES=============

Proklad G.G. Gridnev S.P. Geodeziya uchebnoye posobiye dlya vuzov / G. G. Proklad,

S. P. Gridnev — M. : Akademicheskiy proyekt, 2006. — 368 s.

Poperechniy S. V. Analíz pídkhodív do obroblennya tsifrovikh zobrazhen' distantsíynogo zonduvannya Zemlí [Yelektronniy resurs]: Konferentsíí̈ VNTU / Rezhim dostupu: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/1052/642 —

Nazva z yekranu.

Raspoznavaniye obrazov [Yelektronniy resurs]: Khabrakhabr / Rezhim dostupu: https://habrahabr.ru/post/208090/ — Nazva z yekranu.

SIFT [Yelektronniy resurs]: Khabrakhabr / Rezhim dostupu: https://habrahabr.ru/ post/106302/ — Nazva z yekranu.

SURF [Yelektronniy resurs]: Khabrakhabr / Rezhim dostupu: https://habrahabr.ru/ post/152679/ — Nazva z yekranu.

BRISK [Yelektronniy resurs]: Roboti / Rezhim dostupu: https://www.robots.ox.ac.uk/ ~vgg/rg/papers/brisk.pdf - Nazva z yekranu.

Yaroviy A. A. Analíz metodív ta modeley rozpíznavannya zobrazhen' distantsíynogo zonduvannya Zemlí / Yaroviy A. A., Poperechniy S. V. : Zbírnik prats' X Mízhnarodnoí̈ naukovo-praktichnoí̈ konferentsíí̈ [Ínternet-Osvíta-Nauka (ÍON-2016)], (Vínnitsya, 11—14 zhovtnya 2016 r.) –—Vínnitsya, VNTU, 2016. — s. 97—100.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-2662 (Online), ISSN 1681-7893 (Print)