АНАЛІЗ НОВИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ ТА ЇХ КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • А. А. Яровий Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

паралельні обчислення, паралельно-ієрархічне перетворення, моделювання, системи штучного інтелекту, обробка зображень

Анотація

В проведених дослідженнях здійснено аналіз існуючих та виявлення нових обчислювальних властивостей паралельно-ієрархічного перетворення інформаційних середовищ. На основі проведених досліджень розроблено програмне середовище, призначене для моделювання процесу кодування інформаційних масивів методом прямого паралельно-ієрархічного перетворення без масок.

Біографія автора

А. А. Яровий, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент, докторант кафедри комп’ютерних наук

Посилання

Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель оптико-електронних засобів штучного інтелекту : [Монографія.] / В.П. Кожем’яко, Ю.Ф. Кутаєв, С.В. Свєчніков, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 324 с.
Кожем’яко В.П. Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис для побудови спеціалізованих моделей образного комп’ютера : [Монографія] / В.П. Кожем’яко, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005. – 161 с.
Theoretical Aspects of Parallel-Hierarchical Multi-Level Transformation of Digital Signals. /
Yarovyy, L. Timchenko, N. Kokriatskaia – [ Development and application systems : Proceedings of the 11th International Conference on DAS-2012 ], (Suceava, Romania, May 17-19, 2012) – Suceava, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, 2012 – p. 1-9.
Прэтт У. Цифровая обработка изображений. В 2-х книгах. / У. Прэтт – М.: Мир, 1982. - Т.1.-310 с., Т.2.-790 с.
Engelberg S. Digital Signal Processing. An Experimental Approach. 1st Edition / S. Engelberg – Springer, 2008, XVI – 212 p.
Применение цифровой обработки сигналов. / Под ред. Э. Оппенгейма. - М.: Мир, 1980. - 545с.
Мусман С.Г. Достижения в области кодирования зображений. / С. Мусман, П. Пирш, Х. Граллерт / ТИИЭР. - 1985. - т. 73, № 4. – C. 23-54.
Вступ в алгоритмічну теорію ієрархії і паралелізму нейроподібних обчислювальних середовищ та її застосування до перетворення зображень. Основи теорії пірамідально сітьового перетворення зображень. / Кожем’яко В.П., Тимченко Л.І., Кутаев Ю.Ф., Івасюк І.Д. – К: УМК ВО, 1994. – 272 с.
Методологічні особливості організації мережної моделі паралельно-ієрархічного перетворення інформаційних середовищ. / Яровий А.А., Сугак І.М., Трошина А.В. – [Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем : Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції МПЗІС-2011], (Дніпропетровськ, 23-25 листопада 2011 р.) – Дніпропетровськ, ДНУ, 2011. – С. 299-300.
Словарь по кибернетике/ Под ред. В.С. Михалевича. – (2-е изд.) - К.: Гл. ред. УСЭ. 1989. – 751 с.
Математичне моделювання методів паралельно-ієрархічного перетворення та аналіз їх властивостей.
/ Яровий А.А., Трошина А.В. – [Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : тези доповідей Третьої Міжнародної науково-технічної конференції (ІТКІ-2012)”], (Вінниця, 29-31 травня 2012 р.) – Вінниця, ВНТУ, 2012. – с. 56-57.
Особливості організації паралельних потоків при виконанні паралельно-ієрархічного перетворення на основі GPGPU. / Яровий А.А., Сугак І.М. – [Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : тези доповідей Третьої Міжнародної науково-технічної конференції (ІТКІ-2012)”], (Вінниця, 29-31 травня 2012 р.) – Вінниця, ВНТУ, 2012. – с. 52-53.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 215

Як цитувати

[1]
А. А. Яровий, «АНАЛІЗ НОВИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ ТА ЇХ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 23, вип. 1, с. 16–24, Жов 2013.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>