БАГАТОРІВНЕВІ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • А. А. Яровий Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

паралельні обчислення, паралельно-ієрархічне перетворення, моделювання, системи штучного інтелекту, обробка зображень

Анотація

В проведених дослідженнях здійснено аналіз методів та засобів організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних процесів на основі GPU-систем. Розроблено програмний комплекс, призначений для моделювання процесу кодування інформаційних масивів методом прямого ієрарх-ієрархічного перетворення.

Біографія автора

А. А. Яровий, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент, докторант кафедри комп’ютерних наук

Посилання

1. Аналіз технологій мультичіпової обробки даних на GPU для організації масивно-паралельних обчислень. / Яровий А.А., Мудрик В.В. : тези доповідей Третьої Міжнародної науково-технічної конференції [Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія (ІТКІ-2012)”], (Вінниця, 29-31 травня 2012 р.) – Вінниця, ВНТУ, 2012 – с. 50-51.
2. Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель оптико-електронних засобів штучного інтелекту : [Монографія.] / В.П. Кожем’яко, Ю.Ф. Кутаєв, С.В. Свєчніков, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 324 с.
3. Кожем’яко В.П. Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис для побудови спеціалізованих моделей образного комп’ютера : [Монографія] / В.П. Кожем’яко, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005. – 161 с.
4. Образний відео-комп'ютер око-процесорного типу : [Монографія] / Кожем'яко В.П., Лисенко Г.Л., Яровий А.А., Кожем'яко А.В. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2008. – 215 с.
5. Високопродуктивні гетерогенні обчислювальні комплекси паралельно-ієрархічного оброблення зображень / Тимченко Л.І., Яровий А.А., Мудрик В.В., Кокряцька Н.І. : Proceedings of 2 International Conference [High Performance Computing (HPC-UA’2012)], (Київ, 8-10 жовтня 2012 р.) – Київ, ТОВ "Три К", 2012. – С. 322-327.
6. Перспективи впровадження технологій GPGPU в структуру автоматизованої системи підтримки експлуатації транспортної мережі зв'язку / Яровий А.А., Мудрик В.В. : Збірник тез доповідей Шостої Міжнародної науково-технічної конференції [Фотоніка ОДС-2012)], (Вінниця, 1-4 жовтня 2012 р.) – Вінниця, "ТД Едельвейс і К", 2012. – с. 37-38.
7. Прэтт У. Цифровая обработка изображений. В 2-х книгах. / У. Прэтт – М.: Мир, 1982. - Т.1.-310 с., Т.2.-790 с.
8. Engelberg S. Digital Signal Processing. An Experimental Approach. 1st Edition / S. Engelberg – Springer, 2008, XVI – 212 p.
9. Применение цифровой обработки сигналов. / Под ред. Э. Оппенгейма. - М.: Мир, 1980. - 545с.
10. A. A. Yarovyy Parallel-Hierarchical Computing System for Multi-Level Transformation of Masked Digital Signals / A. A. Yarovyy, L. I. Timchenko, N. I. Kokriatskaia // Advances in Electrical and Computer Engineering. – 2012. – vol. 12, no. 3. – pp. 13-20.
11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45425. Комп’ютерна програма "Комп’ютерна
програма для моделювання процесу кодування інформаційних масивів методом прямого паралельно- ієрархічного перетворення без масок" / Яровий А.А., Трошина А.В., Мурзак І.Д. Дата реєстрації Державною службою інтелектуальної власності України 03.09.2012.
12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45426. Комп’ютерна програма "Комп’ютерна програма кодування / декодування інформації модифікованими для GPGPU методами прямого та зворотного паралельно-ієрархічного перетворення з оптимізацією масок" / Яровий А.А., Сугак І.М., Трошина А.В. Дата реєстрації Державною службою інтелектуальної власності України 03.09.2012.
13. Вступ в алгоритмічну теорію ієрархії і паралелізму нейроподібних обчислювальних середовищ та її застосування до перетворення зображень. Основи теорії пірамідально сітьового перетворення зображень. / Кожем’яко В.П., Тимченко Л.І., Кутаев Ю.Ф., Івасюк І.Д. – К: УМК ВО, 1994. – 272 с.
14. A new approach to detection of noise-distorted signals based on the method of S-preparation / S. Nakonechna, M. Petrovskyi, L. Timchenko, Yu. Kutaev, N. Kokryatskaya, A. Yarovyy : Book of Abstracts [IX International symposium on Telecommunications (BIHTEL 2012)], (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, October 25-27, 2012) – Sarajevo, IEEE, 2012 – p.73.
15. Особливості організації паралельних потоків при виконанні паралельно-ієрархічного перетворення
на основі GPGPU. / Яровий А.А., Сугак І.М. – [Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : тези доповідей Третьої Міжнародної науково-технічної конференції (ІТКІ-2012)”], (Вінниця, 29-31 травня 2012 р.) – Вінниця, ВНТУ, 2012. – с. 52-53.
16. Структурно-функціональна організація багаторівневих паралельно-ієрархічних систем та аналіз їх обчислювальних властивостей / Яровий А.А., Трошина А.В. : Збірник праць Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції [Інтернет-Освіта-Наука (ІОН-2012)], (Вінниця, 1-5 жовтня 2012 р.) – Вінниця, ВНТУ, 2012. – с. 109.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 252

Як цитувати

[1]
А. А. Яровий, «БАГАТОРІВНЕВІ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 24, вип. 2, с. 9–17, Жов 2013.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>