Концептуальна модель багаторівневої паралельно-ієрархічної мережі

Автор(и)

  • Л. І. Тимченко Державний економіко-технологічний університет транспорту
  • А. А. Яровий Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Наконечна Державний економіко-технологічний університет транспорту
  • Н. І. Кокряцька Державний економіко-технологічний університет транспорту

Ключові слова:

паралельні обчислення, багаторівнева паралельно-ієрархічна мережа, пірамідальна обробка, системи з масовим паралелізмом

Анотація

У проведених дослідженнях здійснено аналіз базових принципів побудови багаторівневої паралельно-ієрархічної мережі. На відміну від нейронних мереж, у багаторівневих паралельно-ієрархічних мережах в процесі обробки присутній обчислювальний алгоритм у гілках мережі, що суттєво підвищує їх функціональні можливості. Запропоновано моделі паралельної обробки, що реалізують пірамідальний процес перетворення інформаційних полів.

Біографії авторів

Л. І. Тимченко, Державний економіко-технологічний університет транспорту

д. т. н., професор, завідуючий кафедри телекомунікаційних технологій і автоматики

А. А. Яровий, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., доцент, професор кафедри комп’ютерних наук

С. В. Наконечна, Державний економіко-технологічний університет транспорту

аспирант кафедри телекомунікаційних технологій і автоматики

Н. І. Кокряцька, Державний економіко-технологічний університет транспорту

к. т. н., доцент кафедри телекомунікаційних технологій і автоматики

Посилання

1. Гергель В. П. Высокопроизводительные вычисления для многоядерных многопроцессорных систем. / Гергель В.П. — Н. : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2010. — 421 с.
2. T. Rauber Parallel Programming For Multicore and Cluster Systems / T. Rauber, G. Runger — Verlag Berlin Heidelberg — Springer, 2010. — 455 р.
3. Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель оптико-електронних засобів штучного інтелекту : [Монографія.] / В. П. Кожем’яко, Ю. Ф. Кутаєв, С. В. Свєчніков, Л. І. Тимченко, А. А. Яровий. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 324 с.
4. Тимченко Л. И. Пирамидально-сетевые технологии Q-преобразования сигналов : [Монографія.] / Л. И. Тимченко, О. В. Шевченко, Ю. Ф. Кутаев, В. И. Басов, Н. И. Кокряцкая, И. Д. Ивасюк, А. Д. Возненко. — К. : Наукова думка. — 2011. — 586 с.
5. Кожем’яко В. П. Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис для побудови спеціалізованих моделей образного комп’ютера : [Монографія] / В. П. Кожем’яко, Л. І. Тимченко, А. А. Яровий. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 2005. — 161 с.
6. Яровий А. А. Багаторівневі паралельно-ієрархічні системи та їх комп’ютерне моделювання / А. А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2012. — № 2 (24). — С. 9—17.
7. Рабинович З. Л. О естественных механизмах мышления и интелектуализации ЭВМ / Рабинович З. Л. // Кибернетика и системный анализ. — 2003. — № 5. — С. 82—88.
8. Високопродуктивні гетерогенні обчислювальні комплекси паралельно-ієрархічного оброблення зображень / Тимченко Л. І., Яровий А. А., Мудрик В. В., Кокряцька Н. І. : Proceedings of 2 International Conference [High Performance Computing (HPC-UA’2012)], (Київ, 8—10 жовтня 2012 р.) — Київ, ТОВ «Три К», 2012. — С. 322—327.
9. Параллельно-иерархические сети : [Монография.] / Тимченко Л. И., Свечников С. В., Кокряцкая Н. И., Ивасюк И. Д., Мельников В. В., Макаренко Р. В. — К.: Віпол, 2010. — 653 с.
10. Yarovyy A. A. Parallel-Hierarchical Computing System for Multi-Level Transformation of Masked Digital Signals / A. A. Yarovyy, L. I. Timchenko, N. I. Kokriatskaia // Advances in Electrical and Computer Engineering. — 2012. — vol. 12, no. 3. — P. 13—20.
11. Хайкин С. Нейронные сети: полн. курс / С. Хайкин [пер. с англ.] — Издательский дом Вильямс, 2008. — 1103 с.
12. Тимченко Л. И. Метод прогнозирования положения энергетического центра изображения лазерного пучка с использованием параллельно-иерархической сети / Л. И. Тимченко, Н. И. Кокряцкая, А. А. Яровой, В. В. Мельников, Г. Л. Косенко // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — № 5. — С. 164—177.
13. Application of Parallel-hierarchical Transformations for Rapid Recognition of Dynamic Images Based on GPU Technology / L. Timchenko, A. Yarovyy, N. Kokriatskaia, I. Ivasyuk, A. Denysova : Proceedings [2nd International Conference on Advances in Computer Science and Engineering (CSE 2013)], (Los Angeles, CA, USA, July 1—2, 2013) — Amsterdam-Paris, Atlantis Press, 2013 — P. 224—228. — Режим доступу : http://www.atlantispress. com/php/download_paper.php?id=6907.
14. Яровий А. А. Паралельно-ієрархічне перетворення плямоподібних зображень на основі GPU-орієнтованої апаратної платформи / А. А. Яровий, І. Р. Арсенюк, М. С. Матейчук, С. Г. Кашубін, Т.Д. Польгуль // Вісник Хмельницького національного університету: Технічні науки. — 2014. — № 6(219). — С. 127—133.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 275

Як цитувати

[1]
Л. І. Тимченко, А. А. Яровий, С. В. Наконечна, і Н. І. Кокряцька, «Концептуальна модель багаторівневої паралельно-ієрархічної мережі», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 28, вип. 2, с. 22–28, Лют 2015.

Номер

Розділ

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>