НЕЙРОПОДІБНІ МЕТОДИ УЩІЛЬНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

  • В. П. Майданюк Вінницький національний технічний університет
  • К. В. Кожем’яко Вінницький національний технічний університет
  • І. Р. Арсенюк Вінницький національний технічний університет

Анотація

В науковій літературі розглядаються різні підходи до застосування нейронних мереж для ущільнення зображень, проте особливої уваги заслуговують підходи, які опираються на принципи векторного квантування, оскільки вони забезпечують високу швидкість ущільнення при збереженні хорошої якості відновленого зображення. Ідеальними для вирішення цих завдань є нейронні мережі, що самоорганізовуються, запропоновані фінським вченим Т. Кохоненом, а саме, мережа, що самоорганізовується, у вигляді двовимірної карти Кохонена. Розгляду цих питань присвячена дана робота.

Біографія автора

В. П. Майданюк, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент, доцент кафедри програмного забезпечення
Як цитувати
[1]
В. П. Майданюк, К. В. Кожем’яко, і І. Р. Арсенюк, НЕЙРОПОДІБНІ МЕТОДИ УЩІЛЬНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ, ОЕІЕТ, vol 17, № 1, с. 37-41, 1.
Розділ
Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів