Оптимізація проектів будівництва сонячних електростанцій із врахуванням базових техніко-економічних показників

Автор(и)

  • В. П. Кожем'яко Вінницький національний технічний університет
  • О. Г. Домбровський
  • В. І. Маліновський Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

сонячна електростанція(СЕС), інсоляція, виробітка енергії, оптичне, сонячне випромінювання, встановлена потужність, фотовольтаїка, інвертор, сонячна панель, сонячний модуль

Анотація

В роботі проаналізовані проблеми, які виникають на шляху будівництва промислових сонячних електростанцій (СЕС) — як альтернативного шляху забезпечення енергетичної безпеки України в умовах сьогодення.  Запропоновані підходи до оптимізації проектів на стадії будування в складних умовах на території України. Наведені і виділені ключові критерії та техніко-економічні показники промислових проектів СЕС, які розглядаються на стадії перспективного та діючого будівництва. Приведені умови максимальної стабільності та доцільності проектів СЕС за урахуванням факторів ризику і умов максимальної стабільності.

Біографії авторів

В. П. Кожем'яко, Вінницький національний технічний університет

засл. діяч науки і техніки України, академік АІНУ, д.т.н., проф., завідувач кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

О. Г. Домбровський

кандидат економічних наук, екс-губернатор Вінницької Обласної державної адміністрації, народний депутат України VIII скликання

В. І. Маліновський, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

Посилання

1. Аналітичний огляд сучасних технологій фотоелектричних перетворювачів для сонячної енергетики / В. П. Кожем’яко, В. Г. Домбровський, В. Ф. Жердецький, В. І. Маліновський,
Г. В. Притуляк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — № 2(22). — 2011. — С. 142—157.
2. Солнечная электростанция: прибыльный бизнес или недешевая игрушка? / Матеріали компанії Rentechno [Електронний ресурс]. — Режим доступу : World Wide Web: http://rentechno.ua/articles/solnechnaya-energetika-pribilniy-biznes.html
3. Eckart von Malsen. Opportunities for large-scale projects // SUN & Wind Energy. — Vol.5. — 2011. — Pp. 254—255.
4. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії №2010д від 19.05.2015р. / Матеріали офіційного порталу Верховнї Ради Ураїни [Електронний ресурс]. — режим доступу: World Wide Web: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53806
5. Фаренбрух А. Солнечные элементы: теория и эксперимент : [Пер. с англ. И. П. Гавриловой и А. С. Даревского; под ред. М. М. Колтуна] / А. Фаренбрух, Р. Бьюб. — М. : Энергоатомиздат, 1987. — 280 с. –ил.
6. Map of solar radiation in Europe: Ukraine / М. Suri, T. Cebecauer, T. Huld, E. D. Dunlop // Materials of JRC European commission. — PVGIS: European communities, 2001—2008. — p. 27.
7. Photovoltaic energy, electricity from the sun : [Електронний ресурс] / Daniel Fraile, Marie Latour, Adel El Gammal, Michael Annett. // EPIA Publications. — vol. 50. — april 2010. — Режим доступу : World Wide Web: http://www.epia.org/publications/photovoltaic-publications-global-market-outlook.html
8. Моисеев В. С. Системное проектирование преобразователей информации [Текст] /
В. С. Моисеев. — Л. : Машиностроение, 1982. — 255 с.


REFERENCES
1. Analituchnuj ogljad suchasnukch technologiy fotoelektruchnuch peretvoruvachiv dlja sonjachnoj energetuku / V. P. Kozhemjako, A. G. Dombrovskyi, V. F. Zherdetskyi, V. I. Malinovskyi,
G. V. rutyljak // optuko-electonni informacijno-energetuchni technologii. — № 2(22). — 2011. — S. 142—157.
2. Solnechnaja electrostancija: pribulnuj bisnes ili nedeshovaja igrushka? / Materialu kompanii Rentechno [Electronnuj resyrse]. — rezhum dostupy: World Wide Web: http://rentechno.ua/articles/solnechnaya-energetika-pribilniy-biznes.html
3. Eckart von Malsen. Opportunities for large-scale projects // SUN & Wind Energy. — Vol.5. — 2011. — pp. 254—255.
4. Project Zakony Ukrainu pro vnesenni zmin do dejakuh zakoniv Ukrainu shodo zabezpechennja conkyrentnuh umov vurobnutstva tltctroenergii z alternatuvnuh dzherel energii № 2010д vid 19.05.2015r. / Materialu oficijnogo portaly Verhovnoij Radu Ukrainu [Electronnuj resyrse]. — rezhum dostupy: World Wide Web: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53806
5. Farenbrykh А. Solnechnue elementu: teorija i eksperiment: [Per s angl. I.P. Gavrilovoj i
A. S. Darevskogo; pod red. M. M. Koltuna ] / А. Farenbrykh, R.B’ujb. —М. : Energoatomizdat, 1987. — 280s. — il.
6. Map of solar radiation in Europe: Ukraine / М. Suri, T. Cebecauer, T. Huld, E. D. Dunlop // Materials of JRC European commission. — PVGIS: European communities, 2001—2008. — p. 27.
7. Photovoltaic energy, electricity from the sun : [Електронний ресурс] / Daniel Fraile, Marie Latour, Adel El Gammal, Michael Annett. // EPIA Publications. — vol. 50. — april 2010. — Режим доступу : World Wide Web: http://www.epia.org/publications/photovoltaic-publications-global-market-outlook.html
8. Moiseev V. S. Sustemnoe projektirovanie preobrazovatelej informatsii [Text] / V. S. Moiseev. — L. : Mashunostroenie, 1982. — 255 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 574

Опубліковано

2016-04-14

Як цитувати

[1]
В. П. Кожем’яко, О. Г. Домбровський, і В. І. Маліновський, «Оптимізація проектів будівництва сонячних електростанцій із врахуванням базових техніко-економічних показників», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 30, вип. 2, с. 66–81, Квіт 2016.

Номер

Розділ

Оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних і енергетичних технологіях

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>